Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

W dniach 12-13 maja 2015 roku w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się największe spotkanie sektora energetyki prosumenckiej w Polsce w nowej formula, corocznego, odbywającego się począwszy od 2008 roku, Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy.


Tegoroczna konferencja - Forum Energetyki Prosumenckiej odbędzie się pod hasłem „Obywatel z Energią”. Forum towarzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna dedykowana wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE.  Forum jest największym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem poświęconym energetyce prosumenckiej, integrującym środowiska skupione wokół odnawialnych źródeł energii (OZE). Więcej ...Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 27.02.2015


Centrum Kompetencji FORUM zaprasza w dniu 27 lutego na Ogólnopolskie Warsztaty Sprawozdawczości Odpadów i Emisji 2015. Warsztaty mają na celu m.in. zapoznanie z obowiązkami jakie dotyczą firm w 2015 roku a które wynikają m.in. z przepisów ustawy o odpadach, dyrektyw UE oraz ustawy POS i ZSE. Dla uczestników przewidziano również udział w panelach ćwiczeniowych.
 
Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie wiedzy i poznanie wytycznych dotyczących prowadzenia nowych zasad ewidencji opakowań i odpadów opakowaniowych w 2015 roku a także - dzięki formie ćwiczeń - pozwoli na prawidłowe wypełnienie obowiązkowych druków dla KEO i KPO oraz sprawozdania za korzystanie ze środowiska w 2014 roku. Obecność eksperta  pozwoli także na nabycie doświadczenia w zakresie sporządzania raportu do UM wg wzoru obowiązującego na 2014 rok.

Źródło: FORUM MEDIA POLSKA 26.02.2015
          

Ministerstwo Środowiska przygotowało zbiór założeń, które miałyby posłużyć do wprowadzenia nowego rozporządzenia określającego bardzo szczegółowo sposób selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów. Czy jednak po tak długim okresie funkcjonowania nowej ustawy i wypracowania przez gminy swoich własnych modeli zbiórki takie rozporządzenie jest potrzebne?


Rozporządzenie określa, że w całym kraju, w sposób ujednolicony odpady powinny być zbierane do pojemników lub worków oznaczonych tymi samymi kolorami. Określono w nim trzy modele selektywnego zbierania, z których jeden byłby do wyboru przez każdą gminę. Takie uszczegółowienie nie jest mile widziane przez gminy, które w okresie obowiązywania ustawy zdążyły już podjąć decyzje i wybrać określony sposób zbiórki, który najlepiej pasuje do wymogów, jakie stawia przed nimi konieczność realizacji swoich zadań. Dodatkowe uszczegóławianie i wprowadzanie określonych frakcji wydaje się tu dalece spóźnione.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 18.02.2015

Coraz lepiej oceniamy wodę z kranu, czasem zdarza nam się ją pić bez przegotowania i filtrowania, ale nadal pokutuje przekonanie, że jest ona niezdrowa. Co zrobić, aby mieszkańcy polskich miast przestali bać się wody z kranu? Czy jest alternatywa dla wody w jednorazowych butelkach? Fundacja Sendzimira podsumowuje badanie TNS Polska na temat postaw i przyzwyczajeń mieszkańców polskich miast (Krakowa, Łodzi i Warszawy) wobec wody z kranu oraz wody w butelkach. Raport z badania jest już dostępny na stronie projektu „Woda wolna od butelek”: www.woda.sendzimir.org.pl


94% badanych osób stwierdziło, że pije wodę codziennie lub prawie codziennie – najczęściej (74% odpowiedzi) jest to woda z butelki, głównie dlatego że jest ona postrzegana jako ogólnodostępna w sprzedaży, higieniczna i łatwiejsza w przenoszeniu. Jednocześnie, 77% osób badanych przyznało, że zdarza się im pić wodę z kranu i co więcej – ponad 80% osób dobrze i bardzo dobrze ocenia wodę, która płynie z kranu w ich domach. Więcej ...Źródło: na podstawie Fundacja Sendzimira 23.02.2015


Od piątku 20 lutego możemy mówić o sukcesie dotyczącym nowego spojrzenia na energetykę obywatelską. Poprawki Senatu dotyczące mikroproducentów energii i określenia dla nich sposobu odsprzedaży zielonej energii zostały odrzucone.
 
Dotychczas, producenci energii w skali mikro, mogli liczyć na sprzedaż swojej energii za 80% ceny netto. Była to pewnego rodzaju dyskryminacja, stąd tak duża liczba petycji i głosów w sprawie promowania prosumentów. Dzięki zdecydowanej reakcji posłów możliwe stało się utrzymanie wprowadzonych poprawek, które zezwalają obywatelom-prosumentom na sprzedaży energii po cenach gwarantowanych przez dłuższy okres czasu tj. 15 lat. Takie prawo daje już szansę na rozwój energetyki obywatelskiej, gdyż dla tego sektora zasady gry są jasne i niezmienne. Należy też zaznaczyć, że ustawa w przeważającej części ma uregulowania takie, że mogą one nie służyć rozwojowi OZE w Polsce.

Źródło: na podstawie Chrońmy Klimat 20.02.2015
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju

Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu