Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Znamy już nazwiska wszystkich uczestników panelu dyskusyjnego, który tradycyjnie rozpocznie Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się pod koniec października podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.


Podsumowanie osiągnięć i wyznaczanie celów w ochronie środowiska na kolejne lata – to główne tematy ENVICON-u, a kongres otworzy panel, w którym wezmą udział najważniejsze osoby w branży. W tym roku honorowym gościem i uczestnikiem takiej dyskusji będzie szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis, który w osobnym wystąpieniu przybliży także politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Więcej ...Źródło: na podstawie Portal Komunalny 30.07.2015


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało podział środków w ramach dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020 z funduszy unijnych dla Programu "Infrastruktura i Środowisko". Wartość dofinansowania wyniesie 27,4 mld euro i wraz ze środkami krajowymi w wysokości 4,85 mld euro utworzy budżet o wartości 32,26 mld euro.
 
Pieniądze z tego programu zostaną przeznaczone na wsparcie w rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Zakłada się, że środki będą przyznawane samorządom i przedsiębiorcom i że będą to głównie duże firmy. Większy niż dotąd nacisk będzie położony m.in. na redukcję emisji - tutaj zakłada się wsparcie w wysokości prawie 2 mld euro. Największa kwota, w wysokości ponad 9 mld euro, została przeznaczona na rozwój infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa ruchu w transporcie drogowym, morskim, lotniczym oraz śródlądowym.

Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 24.07.2015


Przedstawiony przez Europejską Agencję Środowiska raport wskazuje na znaczne przekroczenia emisji i zanieczyszczenie powietrza w stosunku do limitów jakie zostały określone w dyrektywie NEC. Raport wskazuje, że 10 państw europejskich w okresie 2010 - 2013 przekroczyło jeden lub więcej z limitów określonych tą dyrektywą.
 
Pułapy zanieczyszczeń zobowiązują państwa do wyznaczenia limitów emisji w danym roku takich substancji jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak oraz niemetanowe lotne związki organiczne. Ustalono, że te substancje są szczególnie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska powodując choroby układu oddechowego, zakwaszenie gleby i wód powierzchniowych oraz uszkodzenia roślinności. Spośród krajów, które przekroczyły przynajmniej jeden z limitów wyróżniają się Niemcy (przekroczenie dla trzech substancji), następnie Austria, Dania i Irlandia (dla dwóch substancji) oraz Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg (dla jednej substancji).

Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 22.07.2015

Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów w ZGOK Balin została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako RIPOK. Oznacza to, że będą w niej przetwarzane i odzyskiwane odpady komunalne z Zachodniej Małopolski – obszaru funkcjonowania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, gminy Babice oraz Miasta Jaworzna.


Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów w ZGOK Balin została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako RIPOK. Oznacza to, że będą w niej przetwarzane i odzyskiwane odpady komunalne z Zachodniej Małopolski – obszaru funkcjonowania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, gminy Babice oraz Miasta Jaworzna. Więcej ...Źródło: ENERIS 27.07.2015


Zakończyła się IX edycja FLOŚ, które miało miejsce 8 lipca br. w Czechowicach-Dziedzicach. Głównym tematem Forum było przedstawienie koncepcji Lean and Green wspomagającej "ekoprodukcję" i pozwalającej na wzrost efektywności środowiskowej.
 
Forum Liderów Ochrony Środowiska organizowane przez firmę Team Prevent Poland to cykliczna inicjatywa, która stwarza płaszczyznę do wspólnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim odzwierciedla praktyczne zastosowanie przepisów Prawa ochrony środowiska. Więcej ...

Źródło: na podstawie Team Prevent 23.07.2015
          
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju

Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu