Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Zgłoś się do konkursu na najefektywniejszego przedsiębiorcę!

Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Morza, ulice, plaże, lasy i obszary naturalne – to miejsca, w których w Europie zbierają się co roku tony śmieci. I co roku miliony Europejczyków zbierają się w ramach dobrowolnych akcji, by posprzątać w najbliższej okolicy. „Posprzątajmy Europę” jest inicjatywą, której celem jest propagowanie podobnych akcji, nagłośnienie skali problemu odpadów i śmieci oraz zachęcenie do zmian w sposobie postępowania. Koordynacja tego wydarzenia odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (ETRO).


Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „W Europie coraz więcej jest obywatelskich inicjatyw porządkowych. Chcemy, by ruchy te poczuły się częścią ogólnoeuropejskiej akcji. Stworzyliśmy sieć krajowych punktów kontaktowych w 21 państwach, aby ludzie mogli się dowiedzieć o inicjatywach podejmowanych w okolicy, w której mieszkają, i żeby ich poinformować, w jaki sposób mogą pomóc. Jest to inicjatywa praktyczna – trzeba zakasać rękawy i ruszyć w plener. Wszyscy chcemy, żeby miejsce, w którym mieszkamy, było czyste – tak więc posprzątajmy Europę razem”.   Więcej ...


Źródło: europa.eu 22.04.2014


W dniu 29 kwietnia 2014 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona tworzeniu i funkcjonowaniu PSZOK w systemie gospodarki odpadami w gminach. Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym do jednego z najciekawszych PSZOK w Polsce – STENA EkoStacji prowadzonej przez STENA Recycling.
 

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK - to prawny obowiązek, który nakłada na gminy ustawa „śmieciowa”. Jego realizacja jest jednak połowiczna. Z raportu GIOŚ wynika, że stworzenie i organizacja PSZOK to nadal problem dla większości gmin. Doprecyzowanie kwestii związanych z tworzeniem i funkcjonowanie PSZOK zakłada, złożony aktualnie przez posłów, projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Więcej ...Źródło: na podstawie EKORUM 23.04.2014

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii lada moment trafi do Sejmu. Odpowiedzialny za projekt resort gospodarki liczy, że po długich konsultacjach z zainteresowanymi stronami posłowie nie będą mieli wielu wątpliwości i ustawa szybko przejdzie ścieżką legislacyjną. Wiceminister Jerzy Pietrewicz podkreśla, że ustawa jest kompletna, mimo że nie przewiduje wsparcia dla wszystkich technologii OZE.


Branża OZE na nową ustawę czeka już ponad trzy lata. Resort gospodarki jest przekonany, że ścieżka legislacyjna powinna być szybka. Projekt w ubiegłym tygodniu został przyjęty przez rząd i lada moment trafi do Sejmu. Później będzie już normalna praca sejmowa, pierwsze, drugie czytanie, praca w komisjach. Mam nadzieję, że to przejdziemy szybko, że ten etap dyskusji nad ustawą, który trwał tak długo, pozwolił lepiej poznać argumenty stron, i związku z tym posłowie będą mieli mniej wątpliwości, czy te rozwiązania są dobre, czy złe. Bo są dobre – zapewnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki.   Więcej ...Źródło: na podstawie AGENCJA INFORMACYJNA newseria.pl 18.04.2014

„Generation Awake” to kampania informacyjna pod patronatem Unii Europejskiej na temat wydajnego wykorzystania zasobów naturalnych. Przedstawia jak codzienne działania zmniejszają ilość odpadów i w jaki sposób wykorzystywać zasoby naturalne typu woda, energia, drewno i metal. Jedynym partnerem kampanii w Polsce jest firma EKORUM.


Kampania została uruchomiona w 2011r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Środowiska. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa Europy do oszczędnego gospodarowania zasobami. Zachęca do analizowania nawyków konsumpcyjnych oraz ich konsekwencji dla środowiska, zasobów naturalnych, jakości życia, zdrowia i dobrobytu.   Więcej ...


Źródło: EKORUM 15.04.2014


W 2014 roku przewidziano środki na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gmin Warmii i Mazur. Do tegorocznego konkursu "Usuwanie azbestu" zakwalifikowano 75 gmin. Dzięki tej akcji zostanie usuniętych 3,4 tys. ton materiałów zawierających azbest.
 

Na ten cel planuje się przeznaczenie prawie 3,86 mln zł. WFOŚiGW w Olsztynie przeznaczy 1,6 mln zł, natomiast reszta tj. 2,27 mln zł będzie dotacją z NFOŚiGW.  Środki otrzymają te samorządy, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przyjęły program określający sposób wydatkowania i harmonogram usuwania azbestu. Przewidziane jest dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przy założeniu, że cena za usunięcie jednej tony wyrobów azbestowych nie przekroczy 680 zł. Przewiduje się usunięcie materiałów zawierających azbest z 1133 budynków.Źródło: na podstawie NFOŚiGW w Olsztynie 15.04.2014

 
 
 
 
 
 
 

 Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu