Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z Odpadów

Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Instytut Fraunhofer ISE przygotował raport, w którym wykazał, że w 2025 roku fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii. Raport pt. "Current and Future Cost of Photovoltaics" wskazuje, że koszt jednego kWh energii pozyskanej z fotowoltaiki w 2025 roku będzie kształtował się na poziomie 4-6 eurocenta.

 

Dotyczy to krajów centralnej i południowej Europy. W raporcie ocenia się, że wiele raportów, które powstają obecnie nie docenia rozwoju technologii PV w ostatnich latach i odnosi się do nieaktualnych danych. Przedstawiciele Instytutu wskazują także, że rzeczywisty koszt produkcji energii uzyskany w najbliższych latach może być nawet mniejszy niż ten podany w raporcie. Prognozy wskazują, że nastąpi wzrost rentowności inwestycji na skutek wzrostu zainteresowania przedsiębiorców tą branżą i obniżenia kosztu instalacji PV do poziomu 280-610 euro/kW.Źródło: na podstawie Internetowa Giełda Biomasy 18.03.2015

Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie zamierza rozbudowanie linii sortowniczej i w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać odpady komunalne do produkcji paliwa alternatywnego. Rozbudowa ma zostać częściowo sfinansowana ze środków unjnych w wysokości ok. 4 mln zł.


Do ECO Bielawa dostarczanych jest rocznie około 60 tys. ton odpadów komunalnych od ponad 155 tys. mieszkańców. Po rozbudowie zakład chce pozyskiwać surowiec do produkcji paliwa alternatywnego pochodzący z powiatów: dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego. Efektem inwestycji będzie zmniejszenie o 36 proc. ilości odpadów przekazywanych na składowiska oraz uruchomienie produkcji kompostu. Dzięki wydajnemu sortowaniu planowany jest odzysk aluminium i stali..Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 27.03.2015


Zgodnie z planem przebiegają prace na budowie poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Do instalacji wstawiono już ściany pierwszego kotła - wysokie na 27 metrów - a montaż drugiego kotła ma się odbyć w połowie kwietnia.  ITPOK zacznie swoją pracę w połowie 2016 roku i będzie przyjmować 210 tysięcy ton odpadów rocznie.

Odpowiednia konstrukcja urządzenia zapewnia, że wszystkie elementy kotła powstają w docelowym miejscu. Kocioł jest montowany na wewnętrznej stronie stalowej konstrukcji, która została ustawiona na początku marca. Kotły zostały zaprojektowane i są budowane zgodnie ze standardem BAT (Najlepsze Dostępne Techniki). Po zamontowaniu kotła odbędzie się montaż zabudowy nad obydwoma kotłami a zakończeniem tego etapu będzie montaż „walczaków”.Źródło: na podstawie portalkomunalny.pl 25.03.2015

Jedną z cech charakteryzujących współczesną gospodarkę jest jej znaczny wpływ na środowisko, który przybiera wymiar zagrożeń globalnych. Budownictwo, jako jedna z kluczowych gałęzi gospodarki, jest obecnie obarczone niezwykle dużą odpowiedzialnością społeczną. Dlatego każda budowa, niezależnie od tego czy ubiega się o certyfikat środowiskowy, powinna być prowadzona w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 


Każdego roku w Polsce wytwarzanych jest ok. 4 mln ton odpadów budowlanych. Odpady powstające w przemyśle budowlanym w znacznej mierze nadają się do utylizacji lub ponownego wykorzystania. Recykling i odzysk odpadów umożliwia oszczędność surowców naturalnych i przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Więcej ...Źródło: informacja prasowa GUTPR marzec 2015


8. edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska odbyła się 11 marca br. w siedzibie Team Prevent Poland w Pszczynie. Głównym tematem Forum była ocena ryzyka środowiskowego wg ISO 14001 i doświadczenia firm w tym zakresie.
 
Forum rozpoczęło się od wystąpienia Pani Małgorzaty Andrzejewskiej-Goj i Pana Tomasza Soszka. Przedstawiciele firmy Boryszew S.A. poruszyli temat systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, które w firmie Boryszew S.A. dzieli się na zarządzanie środowiskiem wg ISO 14001 oraz zarządzanie bezpieczeństwem wg własnych wewnętrznych procedur. Przedstawiciele Boryszew S.A. omówili także cele i zadania środowiskowe, wśród których wymienili m.in. ocenę aspektów środowiskowych, wymagań prawnych, wyniki audytów i wyniki monitorowania oraz pomiarów.  Więcej ...

Źródło: Team Prevent Poland Sp. z o.o. 25.03.2015
          
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju
Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z OdpadówOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu