Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


We Wrocławiu powstała nowa koncepcja odnośnie stworzenia zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pomysł pochodzi od firmy Fortum, która jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej i opiera się na koncepcji budowy gospodarki o obiegi zamkniętym.
 
W przypadku Wrocławia miałoby to polegać na wykorzystaniu wszystkich surowców, produktów i odpadów oraz oszczędności energii i zmniejszenia emisji CO2 oraz innych gazów. Odzysk surowców oraz energii z odpadów miałby być bardziej efektywny - dzięki budowie nowoczesnej sortowni odpadów pozom odzysku surowców i materiałów byłby bardzo wysoki a pozostałe po sortowaniu odpady resztkowe poddane zostałyby procesowi spalania. To pozwoli na ograniczenie ilości deponowanych na składowisku odpadów.

Źródło: na podstawie Portal Komunalny 29.04.2016

W ubiegły piątek zostało podpisane - w tym również przez polski rząd - globalne porozumienie klimatyczne stanowiące zobowiązanie do podejmowania dalszych działań w zakresie redukcji CO2. Polska zamierza realizować własną koncepcję ograniczania emisji CO2 a mianowicie poprzez wykorzystanie lasów w ramach tzw. leśnych gospodarstw węglowych.

Realizacja tych działań w postaci absorbcji dwutlenku węgla poprzez obszary leśne prowadzona będzie w znacznej części przez Lasy Państwowe. Planowane jest stworzenie i uruchomienie dedykowanego portalu o nazwie "e-węgiel", który ma stanowić platformę aukcyjną umożliwiającą handel emisjami CO2 pochłanianymi przez lasy. Leśne gospodarstwa węglowe będą powstawały poprzez nasadzenia konkretnych gatunków drzew - takich, które bardzo dobrze radzą sobie z pochłanianiem CO2. W ten sposób możliwe będzie uzyskanie w ciągu 10 lat absorbcji około 40 mln ton CO2.


Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 27.04.2016


14 kwietnia 2016 roku, w ramach Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej "InEnerg 2016" odbyła się konferencja "Przyszłość zielonych inwestycji w świetle Ustawy OZE". Konferencja zgromadziła czołowych ekspertów działających w branży odnawialnych źródeł energii oraz była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.
 
Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji kancelarii prawnych na temat zmian w prawie, istotnych dla rynku OZE w Polsce. Wiele kontrowersji nadal wzbudza Ustawa „Odległościowa”, wprowadzająca szereg zmian dla energetyki wiatrowej. Nie wiemy również czy nowy system wsparcia dla OZE będzie opierał się na aukcjach, czy Ministerstwo Energii zaproponuje inne rozwiązanie. Więcej ...Źródło: na podstawie "City-Brand.pl" Energia Odnawialna 27.04.2016

Ponad 40 tys. ton żużla i popiołów, które będą powstawać w ciągu roku jako produkt uboczny działalności spalarni w Szczecinie deklaruje się zagospodarować duńska firma IF Group. Budowa spalarni w Szczecinie jest na ukończeniu, zakład ma rozpocząć prace w grudniu 2016 r. i będzie wytwarzał energię elektryczną, która powstanie z przerobienia 150 tys. ton odpadów ze Szczecina i okolic.


Z tego względu już dziś myśli się o zagospodarowaniu odpadów poprocesowych. Według planów pierwotnych, żużel, który będzie powstawał w wyniku spalania odpadów miałby być przeznaczany do produkcji kruszyw stosowanych przy budowie dróg. Natomiast popioły lotne miały ulegać procesom stabilizacji i zestalania m.in. przy pomocy cementu. Wydaje się, że oferta duńskiej firmy jest wysoce atrakcyjna, firma posiada bowiem duże doświadczenie w zagospodarowywaniu takich odpadów i zajmuje się ich recyklingiem. Żużel również jest wykorzystywany do budowy dróg, a z popioły służą jako półprodukt do wytwarzania materiałów alternatywnych dla betonu.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 21.04.2014


13 kwietnia 2016 roku, odbyła się druga edycja seminarium "Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce". Wydarzenie było zorganizowane w ramach Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej "InEnerg 2016".
 
Na seminarium poruszyliśmy najistotniejsze kwestie związane z rozwojem inwestycji, rozpoczynając od jednostek mikrokogeneracyjnych, a kończąc na dużych blokach energetycznych. Zasadniczą kwestią jest określenie wsparcia dla kogeneracji w perspektywie długoterminowej. Przypomnijmy, że obecny system żółtych i czerwonych certyfikatów wygasa z końcem roku 2018, a kwestia kogeneracji gazowej nie została uregulowana w Ustawie OZE. Uczestnikom naszego szkolenia nasuwały się oczywiste pytania: jak będzie wyglądał system wsparcia po roku 2018?, czy zostaniemy przy certyfikatach, czy może wprowadzimy system aukcyjny? Więcej ...Źródło: na podstawie "City-Brand.pl" Energia Odnawialna 21.04.2016
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju


X Forum Liderów Ochrony Środowiska

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu