Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W dniu 8 września 2015 roku w Busko Zdroju - Baćkowicach odbędzie się konferencja poświęcona planom wojewódzkim w zakresie opracowywania strategii dla regionalnej gospodarki odpadami. województwa świętokrzyskiego obejmującego 6 regionów.
 

Celem spotkania, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich 6 regionów województwa świętokrzyskiego, jest omówienie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów, jak i dla  całych regionów gospodarki odpadami. Pomysł na zorganizowanie takiego spotkania zrodził się po lekturze znowelizowanej  ustawy o odpadach, gdzie pojawiły się m.in. nowa definicja RIPOK-u oraz konieczność aktualizacji WPGO do końca czerwca 2016 r. Więcej ...Źródło: na podstawie EKORUM 01.09.2015


W dniach 2 - 4 września 2015 r. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja poświęcona tematyce kompleksowej gospodarki odpadami. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych na samorządy gminne spowodowane zmianami w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.


Wymiana poglądów na temat kompleksowej gospodarki odpadami podczas konferencji stwarza możliwość spotkania w gronie ekspertów, wymiany poglądów i podzielenia się doświadczeniami. Niewątpliwie takie spotkania przyczyniają się do szukania nowych rozwiązań, które usprawnią gospodarowanie odpadami.Warto pamiętać, że rok 2016 przyniesie kolejną zmianę w związku z rozszerzeniem możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych o termiczne przekształcenie z odzyskiem ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji. Więcej ...Źródło: www.abrys.pl 31.08.2015

Naukowcy hiszpańscy opracowali nową metodę produkcji cegieł, dodając do masy ceramicznej dużą ilość odpadów celulozowych z papierni. Wytworzone w rezultacie cegły posiadają bardzo niską przenikalność cieplną i mogą posłużyć do budowy domów energooszczędnych.


Zespół naukowców z Universidad de Jaen pod kierownictwem dr Carmen Martinez opracował nową technologię produkcji cegieł i zarazem recyklingu odpadów. Badacze dodali do masy glinianej, przeznaczonej do wyrobu cegieł, masę odpadową powstałą w papierni w czasie produkcji papieru. Powstała z tej mieszaniny cegła charakteryzuje się bardzo niską przewodnością cieplną, podobną do przewodności izolatora cieplnego.   Więcej ...Źródło: na podstawie Nauka w Polsce PAP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dzięki nowelizacji możliwa będzie kontrola jakości lekkiego i ciężkiego oleju opałowego oraz nastąpi przywrócenie pierwotnej definicji olejów opałowych co powinno mieć pozytywny skutek środowiskowy. Przywrócony zostanie - do stanu sprzed 11 lipca 2014 r. - zakres kodów celnych (CN).

Przywrócenie dotyczy kodów obowiązujących dla lekkiego i ciężkiego oleju opałowego z zawartością siarki powyżej odpowiednio 0,1 proc. i 1 proc. W skutek nowelizacji zmianie ulegną terminy składania sprawozdań przez przedsiębiorców oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w Polsce. Umożliwi to wyegzekwowanie obowiązku monitorowania jakości paliw (olejów opałowych)  oraz lepszą realizację ustawowych obowiązków nałożonych na administrację oraz przedsiębiorców co będzie zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej.Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 26.08.2015


Najbliższe targi POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015 r.) w Poznaniu to okazja, by zobaczyć, jak kwestie ekonomiczne łączą się z ekologią. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną produkty poprawiające komfort życia, a w ramach konferencji dowiemy się, które rozwiązania i technologie ochrony środowiska są opłacalne.
 

Ekologia i zrównoważony rozwój dotyczą każdego człowieka. Stąd nieustanne wysiłki wielu firm, by dostarczać produkty i rozwiązania mające na celu poprawienie jakości życia. Wiele z nich będzie można zobaczyć podczas październikowej edycji targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.  Więcej ...Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie 25.08.2015
          
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju


Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu