Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W Koninie realizowane jest przedsięwzięcie polegające na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, pod koniec 2013 roku rozpoczęto budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Obecnie realizowane są prace polegające na budowie i montażu poszczególnych obiektów zakładu. Budowany jest bunkier służący magazynowaniu odpadów oraz hala wyładunkowa, kotłownia oraz budynek stabilizacji i zestalania popiołów. Wykonywany jest także montaż konstrukcji dla kotła i urządzeń współpracujących. Planowane zakończenie i oddanie do użytku ma nastąpić w 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu środkami UE w wysokości 40% wartości kosztu inwestycji powstały zakład będzie utylizował odpady oraz wytwarzał energię elektryczną i cieplną.

Źródło: na podstawie Ministerstwo Ochrony Środowiska 26.08.2014

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował w sierpniu raport dotyczący rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Wszystkie dane statystyczne w tym raporcie pochodzą z badań rynku kolektorów słonecznych jakie są prowadzone w Polsce od 10 lat. IEO współpracuje z wieloma liczącymi się na rynku producentami i dystrybutorami systemów słonecznych.


Rynek kolektorów słonecznych jest największym rynkiem energetyki prosumenckiej w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat rozwijał się bardzo dynamicznie i zanotował wzrost o ok. 75%. Pod względem rocznie instalowanych systemów należy do jednych z największych w Europie. Mimo notowanych dotychczas rekordowych wzrostów sprzedaży, w ubiegłym roku. po raz pierwszy od prawie dekady spadła sprzedaż kolektorów słonecznych. Jak wynika z danych IEO, sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce, w 2013 roku wyniosła ponad 274 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 9 % w stosunku do roku poprzedniego. W analogicznym okresie roku 2012 sprzedaż wyniosła 302 tys. m2, a na rynku odnotowano 19 wzrost.  Więcej ...Źródło: na podstawie Instytut Energetyki Odnawialnej 28.08.2014

W województwie kujawsko-pomorskim Włocławek osiąga najlepsze wskaźniki jeśli chodzi o odzysk i recykling odpadów. Efekt ten został osiągnięty dzięki zmianie systemu podziału odpadów na suche i mokre a to z kolei doprowadziło do osiągnięcia już teraz poziomów, które są wymagane od gmin przez Ministra Środowiska na lata 2017 i późniejsze.


Od innych miast Włocławek wyróżnia się wysokim poziomem odzysku i recyklingu odpadów papierowych, metali, szkła oraz tworzyw sztucznych. Za 2013 rok przekłada się to na wskaźnik 19,54% - najlepszy w województwie. Również poziom odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych (94%) zapewnia temu miastu pierwsze miejsce przed Toruniem (77,33%) oraz  Grudziądzem ( 48%). W zakresie odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięto poziom przewidziany na rok 2017 a dla odpadów odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poziom dla roku 2020. Przyczynę tak dobrych wyników należy upatrywać w tym, że aż 86% nieruchomości zadeklarowało segregację śmieci a w mieście znacząco wzrosła liczba ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów suchych (plastik, szkło, makulatura).Źródło: na podstawie Urząd Miasta Włocławek 26.08.2014


Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o OZE, zaplanowane na środę, 27 sierpnia zostało przełożone na czwartek, 28 sierpnia. Projekt przyjęty w kwietniu 2014 r. został skierowany przez Sejm w dniu 22 lipca do Komisji Nadzwyczajnej.
 
Nowa ustawa, która ma obowiązywać od 2015 r. ma kompleksowo regulować kwestie energetyki opartej na źródłach odnawialnych. System aukcyjny przewiduje, że o ilości potrzebnej energii odnawialnej decydował będzie rząd. Producent, który wygra daną aukcję otrzyma gwarancję wsparcia przez 15 lat. Po 2030 roku wsparcie nie będzie już występować. Koszt wspierania zostanie przerzucony na konsumentów w postaci dopłaty za zużyte megawatogodziny. Komisja ma przedstawić sprawozdanie z prac do 23 września br.

Źródło: na podstawie Rynek energii Odnawialnej 26.08.2014

Projekt OZERISE (Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach) został powołany w celu wskazania praktycznej pomocy w doborze małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych. Do projektu, po przeanalizowaniu zgłoszonych ankiet, wybrano 10 gospodarstw rolnych, u których zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej oraz ciepła monitorujące on-line zużycie energii.


Faza pomiaru zużycia energii i monitorowania warunków meteorologicznych została zakończona. Obecnie powstaje aplikacja internetowa, której zadaniem będzie dobór właściwego systemu łączącego w sobie kilka rodzajów mikroinstalacji OZE tak by uwzględniał w sobie różne profile zużycia energii elektrycznej i cieplnej jakie są potrzebne w gospodarstwie na cele produkcyjne i bytowe. Trwa analiza i opracowanie wyników badań, dzięki którym będą prowadzone prace symulujące korzyści dla gospodarstw w różnych okresach rozliczeń tj. godzinowym, tygodniowym, 6-miesięcznym. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków dotyczących autokonsumpcji energii na potrzeby bytowe i produkcyjne.Źródło: na podstawie Instytut Energetyki Odnawialnej 21.08.2014

 
 
 
 
 
 
 

 


VII Forum Liderów Ochrony Środowiska

Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2014Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu