Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W dniach 17 i 18 lutego odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016. Wydarzenie to będzie okazją do spotkania branży ze samorządowcami i decydentami odpowiedzialnymi za środowisko i gospodarkę odpadami. W trakcie Forum organizatorzy zapraszają do odwiedzenia wystawy.
 

Tematyka konferencji od pierwszej edycji spotyka się z zainteresowaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom i standardom Unii Europejskiej potrzebują szczegółowej wiedzy w tym zakresie. Podczas tej konferencji poruszane będą tematy z różnych dziedzin środowiska, chociaż tematem głównym są jak zwykle odpady, recykling, ponowne użycie i odzysk. Więcej ...Źródło: na podstawie Targi Warszawskie S.A. 11.02.2016

Od wtorku czyli od 9 lutego zaczęła swoje funkcjonowanie spalarnia w Białymstoku. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie przyjmował w ciągu roku 120 tys. ton odpadów. Powstał w ramach projektu zakładającego integrację działań w obszarze gospodarki odpadami dla całej aglomeracji białostockiej. Inwestycja powstała dzięki dotacji z UE.

Okres budowy spalarni wynosił 2,5 roku i ze względu na uwarunkowania dotacji musiał się zakończyć do końca 2015 roku. Wszystkie elementy procedur zostały zachowane i wykonane, pomimo pojawienia się zagrożeń w postaci opóźnienia inwestycji spowodowanego protestami osób i organizacji. Emisja spalin podlega stałej kontroli a obiekt jest przyjazny dla środowiska. Do spalarni trafiają odpady z Białegostoku oraz z 9-ciu sąsiadujących gmin.Źródło: informacja własna 10.02.2016


Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne w celu rozeznania stopnia wykorzystania i wizji przyszłości jeśli chodzi o integrację rynków europejskich w zakresie energii elektrycznej. Konsultacje pokazały, że możliwe jest powstanie nowego modelu rynku energii elektrycznej w oparciu o m.in. rozproszone źródła energii.
 
Wyniki konsultacji świadczą o konieczności i potrzebie integracji pomiędzy państwami UE oraz o wzroście znaczenia odnawialnych źródeł energii. Wskazuje się także na potrzebę bardziej elastycznego reagowania na źródła energii (rozproszone) i zwiększenie ilości połączeń międzysystemowych. W nowym modelu deklaruje się wsparcie i pomoc dla integracji podmiotów-uczestników na tym rynku. W ocenie KE rozwiązaniem istniejących problemów może być także zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii oraz tworzenie odpowiedniego systemu cen, które będą odnosiły się do popytu i podaży.

Źródło: na podstawie PSEW 2016


W dniu 2 marca 2016 roku odbędzie się w Gdyni regionalna konferencja poruszająca tematy dotyczące Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. Celem spotkania są konsultacje pomiędzy poszczególnymi regionami, w zakresie spójnego systemu gospodarki odpadami. Poruszane będą kwestie szans i zagrożeń zarówno dla poszczególnych RIPOK-ów jak i dla całych regionów.
 

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli wszystkich 7 regionów województwa pomorskiego: miast, gmin, związków międzygminnych, firm komunalnych, RIPOK-ów, instalacji zastępczych i firm odbierających odpady. Tematy poruszane na spotkaniu są podyktowane  zapisami  w  znowelizowanej ustawie o odpadach, gdzie pojawiła się nowa definicja RIPOK oraz konieczność aktualizacji WPGO do końca czerwca roku 2016. Więcej ...Źródło: na podstawie EKORUM 08.02.2016


W dniach 11 - 12 lutego 2016 r. w otoczeniu lasów i jezior w Worlinach na Mazurach odbędzie się druga edycja konferencji z cyklu „Zarządzanie nowoczesnym zakładem gospodarki odpadami”. Tematyka ta jest stale aktualna m. in. ze względu na uwarunkowania prawne w zarządzaniu wynikające z przynależności Polski do UE.


Konferencja jest przeznaczona dla osób zainteresowanych poznaniem obowiązujących uwarunkowań prawnych oraz planowanych zmian w regulacjach dotyczących zamówień publicznych i aspektów regulacyjnych oraz kontraktowych związanych z gospodarką odpadami. Przygotowane wystąpienia są związane z efektywnym zarządzaniem oraz między innymi rolą lidera w zarządzaniu zespołem czy kreowaniem polityki antymobbingowej w zakładzie. Więcej ...Źródło: www.abrys.pl 04.02.2016

 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju


V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016


X Forum Liderów Ochrony ŚrodowiskaOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu