Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Nowelizacja ustawy "śmieciowej" dotycząca stawek opłat za odbiór śmieci wejdzie w życie 1 lutego 2015 r. Aby uchwała dotycząca ww. stawek była ważna, rada gminy musi ją podjąć na nowo tak, aby uwzględniała znowelizowane przepisy. Dotyczy to uchwał wydanych na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy ucpg.


Te uchwały z dniem 1 lutego 2015 r utracą moc. Regulacja w ramach nowelizacji zmienia zapisy art. 6k i określa maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchyla przepis, który decyduje o stosowaniu zwolnień przedmiotowych i dopłat. Zamiast tego wprowadza upoważnienie do zwolnienia właścicieli nieruchomości – w drodze uchwały rady gminy – w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Źródło: na podstawie PORTALKOMUNALNY.PL 28.01.2015


Kształtowanie się wysokości opłat za śmieci wygląda różnie w zależności od rejonu Polski. Jednak w Krakowie mieszkańcy płacą jedną z najwyższych stawek w Polsce. O ile z wyliczeń wynika, że miesięcznie miasto wydaje na obsługę systemu gospodarki odpadami 12 mln zł to opłaty od mieszkańców za jeden miesiąc dają kwotę 14 mln zł a wiec są dużo wyższe.
 
W okresie funkcjonowania systemu uzbierała się w ten sposób nadwyżka w wysokości 29 mln zł. Czy jest to powód do obniżenia stawki? Zdaniem jednej z osób zasiadającej w Radzie Miasta tak i takiego postulatu można spodziewać się ze strony jednej z partii. Stawka opłaty za odpady segregowane od jednej osoby w Krakowie wynosi 14 zł miesięcznie, w Warszawie to koszt 9,25 zł a w Poznaniu 12 zł.

Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 23.01.2015

O prawie miliard złotych wzrosną w tym roku nakłady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje. Fundusz wyda 6,6 mld zł z środków własnych oraz unijnych. Ruszył już nabór wniosków w sprawie przystąpienia banków do programu Prosument. Za pośrednictwem wyłonionych instytucji finansowych Polacy będą mogli ubiegać się o dopłaty do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.


NFOŚiGW stawia w tym roku na dwie główne osie działania: energetykę oraz ochronę środowiska. W ramach tej pierwszej wkrótce ruszy program Prosument. Banki, które będą uczestniczyć w programie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, mogą już składać wnioski. Dzięki niemu konsumenci decydujący się na instalację OZE w swoim domu mogą uzyskać dofinansowanie z banku w ramach budżetu przewidzianego przez NFOŚiGW. Więcej ...Źródło: Agencja Informacyjna NEWSERIA 26.01.2015Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz ze współpracującą Fundacją Rozwoju Gmin Polskich oraz z The European Environmental Bureau zapraszają na szkolenie „Segregujmy na serio”, które odbędzie się w dniach 10-12.02.2015 w Krakowie (Hotel Batory, ul. Gen. Sołtyka 19).


Tematyka spotkań dotyczy obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami, planowanych zmian, ich zastosowania oraz dobrych praktyk w Polsce i innych krajach UE, systemowych rozwiązań, działalności NGO w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie adresowane jest do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz materiały na płycie DVD (poradnik – Przyjazna środowisku gospodarka odpadami, wykłady prelegentów, filmy z cyklu „Milion ton śmieci”). Więcej ...Źródło: na podstawie Towarzystwo na rzecz Ziemi 23.01.2015


W Kukince koło Ustronia Morskiego powstaje pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna na zrekultywowanym składowisku odpadów. Składowisko zostało zrekultywowane w końcu ub. roku a równocześnie podjeto decyzję o pozyskaniu środków i wybudowaniu instalacji, która będzie produkować energię odnawialną o mocy 1 megawata.
 

Farma będzie posiadała około 2 tys. paneli słonecznych zainstalowanych w formie paneli systemowych, umożliwiając w ten sposób lepszą pracę w razie awarii. Dzięki produkowanej energii gmina będzie mogła przeznaczyć ją na oświetlenie ulic oraz budynków użyteczności publicznej (np. basenu i świetlic wiejskich). Inwestycja jest finansowana ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz własnych środków gminy. Łączny koszt inwestycji, wraz z rekultywacją wynosi ponad 9 mln zł. Moc farmy może zostać w przyszłości zwiększona do 3 megawatów.Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 21.01.2015
 
 
 
 
 
 
 

 


Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2015


Szkolenie - Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze szczególnym uwzględnieniem przetargów

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadówOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu