Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

„Let’s talk about garbage”, jako mocny głos w globalnej publicznej debacie o konsumpcji i środowisku.

Zarządzanie i mądre gospodarowanie odpadami to jeden z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju grupy IKEA. Jednym z długofalowych celów biznesowych firmy jest działanie na rzecz zamkniętego obiegu gospodarki, w tym korzystanie z przetworzonych surowców wtórnych do własnej produkcji.


Realizując założenia strategii, IKEA w Polsce zaangażowała się w projekt „Let’s talk about garbage”, stworzony i zaprezentowany przez młodych polskich twórców - architekta Hugona Kowalskiego i krytyka architektury Marcina Szczeliny, na 15 Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Działając w kierunku zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań, IKEA chce promować i inspirować ludzi do recyklingu, czy upcyklingu, jako odpowiednich postaw proekologicznych. Więcej ...Źródło: IKEA 25.08.2016


Szczęśliwy finał edukacyjnej wyprawy dookoła Polski! 22 sierpnia cały ekopeleton zakończył w przepięknym Wrocławiu liczącą 2000 km ekspedycję pt. "Cycling Recycling". Za nami wspaniałe trasy, setki spotkań, tysiące kg pozbieranych elektrośmieci! Wyprawa została zrealizowana wspólnie z  firmami Remondis Electrorecycling i Electro-System Organizacją Odzysku. Dziękujemy!
 
Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który w ramach projektu "Cycling Recycling" okrążył na swoim rowerze Polskę równocześnie zapraszając w trakcie swojej ekspedycji do udziału w recyklingowych akcjach. Propagowanie edukacji ekologicznej zbiegło się z promowaniem zbiórki elektroodpadów. Uczestnicy zbiórek przynosili głównie sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości lub w częściach. W zamian za przynoszone elektroodpady otrzymywali ekologiczne i rowerowe upominki. Więcej informacji na temat wyprawy znajduje się na stronie www.cycling-recycling.eu/

Źródło: na podstawie cycling-recycling.eu 22.08.2016


Jak wynika z informacji dotyczących prac nad nowelizacją ustawy o OZE, rząd planuje, że do roku 2030 nastąpi bardzo znaczne zwiększenie udziału biomasy leśnej przeznaczonej do wykorzystania w energetyce. Plany zakładają, że możemy zwiększyć jej udział z 200 tys. m3 obecnie do 4 mln. m3.
 

Rząd zakłada, że taki rodzaj technologii może zdominować rynek energetyki odnawialnej i chce aby współspalanie ponownie miało największy udział i otrzymało największe wsparcie. W tym celu przygotowano szereg poprawek, które umożliwią znacznie większej niż obecnie liczbie instalacji funkcjonowanie jako instalacji dedykowanych ze zmniejszonym minimalnym udziałem biomasy do 15%.  Przedstawiony projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada równocześnie, iż nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza co może stanowić pewien problem w realizacji postanowień wobec tak znacznego wzrostu spalania.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 16.08.2016


KPGO, który obowiązuje od 12 sierpnia br. odnosi się w swoich zapisach do stanu infrastruktury działających składowisk odpadów niebezpiecznych wskazując na potrzebę ich rozbudowy a nawet budowy nowych składowisk. Ich przystosowanie do przyjmowania azbestu ma poprawić tempo jego usuwania z naszej przestrzeni.
 
Pomimo ambitnych założeń wiele wskazuje na to, iż nie uda się osiągnąć celu jakim było pozbycie się azbestu do 2032 roku. Tempo jego usuwania jest zbyt wolne a dodatkowym ograniczeniem jest mała i ograniczona do 35 liczba składowisk odpadów niebezpiecznych posiadających wydzielone kwatery lub składowisk podziemnych. Plan gospodarki odpadami przewiduje dalszą rozbudowę trzynastu z istniejących składowisk oraz budowę pięciu nowych mających pojemność 119 tys. m sześc. Ze względu na swoje właściwości, włókna azbestu stanowią znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 19.08.2016


NFOŚiGW przeznaczył 1,7 mld zł na realizację zasad gospodarki odpadami - programu, który jest realizowany w latach 2015-2023 i który ma za cel wspieranie licznych zadań dotyczących takich obszarów jak m.in. systemy selektywnej zbiórki, zapobieganie powstawaniu odpadów, demontaż pojazdów i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dotacje wynoszą 371 mln zł a zwrotne formy dofinansowania 1,4 mld zł .


Program posiada siedem części, nabory do trzech z nich rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają do 20 grudnia. Wnioski można składać dla następujących dziedzin: modernizacja stacji demontażu pojazdów (część 3), współfinansowanie projektów POIiŚ (część 6 dla pożyczek dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020) oraz przygotowania projektów (część 7 dla pożyczek dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu).  Nową propozycję NFOŚiGW stanowi wsparcie dotacyjne (część 1) dla JST i ich związków dotyczące budowy pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bioodpadów.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 18.06.2016
 
 
 
 
 
 
 

 Na szpilkach w męskim świecie - Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnej

Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu