Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z Odpadów

Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej został laureatem tytułu Człowiek Roku Polskiej Ekologii za 2014 rok. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii działa od kilkudziesięciu lat. Jako jeden z pierwszych zajął się rozwojem odnawialnych źródeł energii. Wręczenie nagrody nastąpiło 22 kwietnia 2015 r. podczas inauguracji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2015.


Grzegorz Wiśniewski łączy profesjonalną wiedzę ekspercką z talentem do godzenia różnych środowisk: biznesu, rządu, społeczników w dążeniu do wspólnego, bardziej zrównoważonego modelu świata. Kapituła nagrody, w której udział biorą jej laureaci z poprzednich lat, szczególnie doceniła rolę Grzegorza Wiśniewskiego przy zmianie prawa - będącego kluczem do rozwoju OZE i energetyki obywatelskiej. Grzegorz Wiśniewski był i jest bowiem jednym z liderów społecznego ruchu owocującym zmianami, które mogą oddać ludziom prawo do stania się PROUSMENTEM, czyli jednocześnie producentem ale i konsumentem energii.Źródło: na podstawie Instytut Energetyki Odnawialnej 23.04 2015

W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace nadzwyczajnej komisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Celem ustawy jest wdrożenie do prawa polskiego unijnych dyrektyw, które pozwolą na zwiększenie odzysku oraz ograniczą szarą strefę w tej branży. Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w Sejmie 8 kwietnia.


W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele branży, którzy mieli okazję do zaprezentowania swojego stanowiska i chcą uczestniczyć w pracach nad projektem. Uczestnicy są zgodni co do faktu, iż aktualny system nie zapewnia właściwej kontroli i nadzoru nad cyklem gospodarowania odpadami i tym samym jest niewydolny. Ilość sprzętu objęta kontrolą jest zbyt mała a dodatkowo występuje problem z zakwalifikowaniem sprzętu do odpowiednich kategorii oraz niewłaściwy nadzór nad uczestnikami rynku. Następne posiedzenie odbędzie się 13 maja i przewidziana jest dalsza dyskusja nad propozycjami poprawek do ustawy.Źródło: na podstawie Teraz Środowisko 22.04.2015


Na przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów komunalnych z poznańskich osiedli Związek Międzygminny GOAP nałożył prawie 770 tys. złotych kary. To skutek rażących nieprawidłowości jakie zostały wykryte przy okazji kontroli wywiązywania się z zawartych umów przez firmy odpowiedzialne za wywóz odpadów z Poznania.

Nadal trwa kontrola firm i sposobu wywiązywania się ze swoich obowiązków, ponieważ wpłynęła duża ilość skarg mieszkańców z osiedli na Grunwaldzie, Piątkowie, Winogradach i Ratajach. Kontrole takie były zapowiadane już na początku roku przez nowego dyrektora GOAP. Największymi problemami jakie zauważono podczas kontroli były: brak odbioru odpadów, niedostarczanie worków i pojemników oraz brak harmonogramów odbioru.Największe kary nałożone zostały na FB Serwis oraz konsorcjum Remondis.

Źródło: na podstawie Portal Komunalny 21.04.2015

Jednym ze sposobów przyznawania ulg przez gminę dla rodzin wielodzietnych jest stosowanie systemu dopłat lub różnicowanie stawek opłaty na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Wszelkie dopłaty i zwolnienia powinny wynikać z warunków określonych w akcie prawnym o randze ustawowej.


Takim kryterium określonym w nowelizacji ustawy jest kryterium dochodowe. Podstawą dopłaty może być wówczas uchwała gminy dotycząca stosowania karty dużej rodziny oraz w oparciu o przepisy z zakresu pomocy społecznej. Środki na dopłaty nie mogą pochodzić z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. Aby przyznać dopłatę konieczna może się okazać zmiana w programie samorządowym, który przyznaje uprawnienia rodzinne.Również w nowelizacji ustawy zostały zawarte sformułowania odnoszące się do ustawy o pomocy społecznej z marca 2004 r.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 14.04.2015


Dzień 22 kwietnia obchodzony jest w 192 krajach jako największe święto ekologiczne - Światowy Dzień Ziemi. Jest to okazja do promowania ekologii i postaw zachęcających do dbania o nasze środowisko. Obchody tego święta w Polsce zakończone będą tradycyjnym festynem na Polach Mokotowskich w Warszawie.
 
Tegoroczne obchody poświęcone są promocji odnawialnych źródeł energii i odbywają się pod hasłem "Z energią zmieńmy źródła". Festyn, który co roku przyciąga liczne rzesze uczestników, poświęcony będzie właśnie tej tematyce (OZE) jak również efektywności energetycznej. Jak co roku, w trakcie trwania akcji, będzie można przynieść zebrane elektroodpady, opakowania z tworzyw sztucznych, aluminium i szkła oraz wymienić je na rośliny w przygotowanym punkcie zbiórki.

Źródło: na podstawie Portal Edukacji Ekologicznej zielonalekcja.pl. 04.2015
 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju
Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE

Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z OdpadówOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu