Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Zgłoś się do konkursu na najefektywniejszego przedsiębiorcę!

Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W 2014 roku przewidziano środki na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gmin Warmii i Mazur. Do tegorocznego konkursu "Usuwanie azbestu" zakwalifikowano 75 gmin. Dzięki tej akcji zostanie usuniętych 3,4 tys. ton materiałów zawierających azbest.
 

Na ten cel planuje się przeznaczenie prawie 3,86 mln zł. WFOŚiGW w Olsztynie przeznaczy 1,6 mln zł, natomiast reszta tj. 2,27 mln zł będzie dotacją z NFOŚiGW.  Środki otrzymają te samorządy, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przyjęły program określający sposób wydatkowania i harmonogram usuwania azbestu. Przewidziane jest dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przy założeniu, że cena za usunięcie jednej tony wyrobów azbestowych nie przekroczy 680 zł. Przewiduje się usunięcie materiałów zawierających azbest z 1133 budynków.Źródło: na podstawie NFOŚiGW w Olsztynie 15.04.2014

25 marca br. Zespół CBE Polska zorganizował drugą edycję międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”. W odbywającym się w Warszawie wydarzeniu udział wzięło blisko 150 ekspertów reprezentujących branże: odpadową, energetyczną i rozwijający się sektor WTE.


Wyzwania w zakresie gospodarki odpadami, które stoją przed Polską, będą wymagały ogromnych kosztów i wysiłku. Czasu na powzięcie działań mamy coraz mniej. Od 2013 roku w praktyce wdrażamy w Polsce nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nazywany w mediach „rewolucją śmieciową”, gdyż wymaga on ogromnych zmian. Dużo pozytywnych zjawisk wydarzyło się na rynku odpadowym, jednakże nadal istnieje wiele problemów, które niekiedy wymagają zdecydowanych interwencji administracji rządowej. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy.   Więcej ...Źródło: na podstawie CBE Polska 11.04.2014

Organizacja Pew Charitable Trusts, która poprzez swoje działania wspiera ochronę środowiska naturalnego i propaguje politykę proekologiczną przedstawiła raport, w którym dokonuje podsumowania udziału największych gospodarek świata w zakresie wartości inwestycji w OZE w 2013 roku.


Największe inwestycje w odnawialne źródła energii miały miejsce w Chinach (54,2 mld $), Stanach Zjednoczonych (36,7 mld $) oraz Japonii (28,6 mld $). Jedynym państwem, które wśród tej czołówki zanotowało znaczny wzrost inwestycji w porównaniu z 2012 rokiem była Japonia. Pierwszym europejskim krajem na liście jest Wielka Brytania, której wielkość inwestycji w tym sektorze wyniosła 12,4 mld $. Wśród czołowych dziesięciu krajów o największych inwestycjach są tylko dwa kraje europejskie - Wielka Brytania, która zanotowała nieznaczny wzrost w stosunku do 2012 r.  i Niemcy, które zanotowały aż 50 procentowy spadek. Na uwagę zasługuje fakt, że do tej grupy krajów należą: Kanada, Indie, Południowa Afryka i Australia.Źródło: na podstawie GRAMwZIELONE.pl 10.04.2014


Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” podpisał właśnie porozumienie o współpracy z ElektroEko Organizacją Odzysku ZSEE, w myśl którego miasto Poznań dołączyło do ogólnopolskiego programu "Moje miasto bez elektrośmieci". Dla mieszkańców oznacza to możliwość bezpłatnego oddania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 

W ramach programu odbiór wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie odbywał się bezpośrednio z domu i będzie prowadzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, po wcześniejszym telefonicznym zleceniu odbioru. Współpraca zapewnia bezpłatny i kompleksowy system odbierania ZSEE na razie tylko z terenu Poznania ale będzie rozszerzona o obszar pozostałych gmin należących do Związku. Przewidziano także możliwość włączenia się do akcji szkół, które będą mogły otrzymać pomoce dydaktyczne.Źródło: na podstawie Związek Międzygminny GOAP 09.04.2014

W Jaworznie podpisano umowę na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Rozbudowa oczyszczalni jest podyktowana koniecznością spełnienia przepisów unijnych i potrzebą modernizacji. Prace zostaną wykonane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, który zakłada również budowę nowego reaktora biologicznego.


Koszt planowanej inwestycji wyniesie ponad 18 milionów złotych i będzie ona współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotychczas funkcjonujące urządzenia w oczyszczalni, ze względu na swój wiek, są wyeksploatowane i przy wykorzystaniu maksymalnej przepustowości oczyszczalni nie gwarantują uzyskania wymaganych parametrów czystości oczyszczanych ścieków. Władze gminy przewidują rozwój sieci kanalizacyjnej i przyłączenie większej liczby mieszkańców. Obszar oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 11,6 ha.Źródło: na podstawie komunalny.pl 10.04.2014

 
 
 
 
 
 
 

 

Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu