Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami


Weź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Decyzja NFOŚiGW pozbawiła dofinansowania inicjatywę czternastu gmin Dolnego Śląska, która powołała Dolnośląski Projekt Rekultywacji, który miał za zadanie ograniczenie zagrożenia ekologicznego na obszarze 16 dolnośląskich składowisk odpadów. Jeśli decyzja nie ulegnie zmianie to składowiska nadal będą stanowić zagrożenie ekologiczne. Przygotowane zostało już odwołanie od tej decyzji.
 

Czternaście gmin Dolnego Śląska powołało wspólną inicjatywę aby przeciwdziałać zagrożeniu ekologicznemu, które istnieje z racji składowania odpadów na zamkniętych składowiskach. W projekcie zakładano rekultywację terenów położonych na 16 składowiskach odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 26,57 ha, położonych na obszarze tych gmin. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 37,5 mln zł, z czego ponad 16 mln zł miało pochodzić ze środków NFOŚiGW. Czy odmowa finansowania będzie oznaczała fiasko tego projektu?Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 23.03.2017


Zgodnie z unijnymi wymogami do 2021 roku Polska musi osiągnąć 65-procentowy poziom zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Obecnie zaledwie jedna trzecia elektroodpadów jest poddawana recyklingowi. Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2018 roku, mają uregulować rynek zużytego sprzętu. Wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja elektroodpadów, a zakłady przetwarzania będą poddawane regularnym audytom zewnętrznym. Branża podkreśla też konieczność wypracowania standardów przetwarzania elektrośmieci.


Unijna dyrektywa nałożyła na Polskę szereg wymogów, wśród których jest osiągnięcie 65-proc. poziomu zbiórki elektroodpadów do 2021 roku. To podstawowy i najważniejszy obowiązek, do którego w tej chwili dążymy. Aby było to możliwe, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich uczestników rynku: od producentów i dystrybutorów sprzętu, którzy finansują cały system, po konsumentów i zakłady przetwarzania Więcej ...Źródło: na podstawie Agencja Informacyjna NEWSERIA 21.03.2017


W kwietniu rozpocznie się ogólnopolska akcja – Listy dla Ziemi. Działanie stanowi element 9. edycji programu Po Stronie Natury, którego celem jest działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach. W czasie akcji,  w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury.
 
Autorem i organizatorem akcji ,,Listy dla Ziemi” jest Fundacja ARKA - partner programu Po Stronie Natury, który realizowany jest przez firmę Żywiec Zdrój we współpracy z Lasami Państwowymi oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 1000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników! Więcej ...

Źródło: Fundacja ARKA 22.03.2017

Powraca temat dyskusji - czy Wrocław potrzebuje spalarni? Tym razem chodzi jednak o planowaną budowę elektrociepłowni zasilanej paliwami wyprodukowanymi z odpadów (RDF). Obiekt  ma wybudować firma Fortum, która ma doświadczenie w takich projektach. Jednak mieszkańcy pobliskich osiedli protestują i  zbierają podpisy pod petycją do prezydenta miasta gdyż obawiają się znacznego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i wzrostu hałasu w pobliżu osiedli.


W zakładzie ma być przetwarzane 240 tys. ton odpadów. W ramach tej samej inwestycji ma powstać jeszcze sortownia odpadów oraz składowisko biopaliw i paliw alternatywnych. Odbyło się już spotkanie przedstawicieli mieszkańców zainteresowanych osiedli z zarządem firmy Fortis. Protest dotyczy nie tylko budowy elektrociepłowni (faktycznie-spalarni) ale także sortowni odpadów. Podobny obiekt firma Fortis buduje w Zabrzu i tam również będzie spalane paliwo wyprodukowane z odpadów (RDF).Źródło: na podstawie Portal Komunalny 23.03.2017


Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny dokonała kontroli - tym razem objęła ona działania organów administracji publicznej w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Ocena tych działań wypadła zdecydowanie niekorzystnie pod względem skuteczności a stwierdzone nieprawidłowości dotyczą wszystkich szczebli, na których funkcjonuje system gospodarki odpadami.
 

Raport NIK wskazuje m.in. na opóźnienia w aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz niewystarczający nadzór marszałków województw oraz inspektorów ochrony środowiska nad tymi podmiotami, które są odpowiedzialne za RIPOK-i w regionach. Te zaniedbania przyczyniły się do nieuzasadnionego wzrostu liczby instalacji, które otrzymały status "regionalnych" pzrez co nastąpiło kilkukrotne przekroczenie mocy przerobowej w stosunku do ilości wytworzonych odpadów. Nie lepiej jest z poziomami recyklingu - gminy nie osiągają wymaganych poziomów przez co zagrożone są cele wyznaczone do osiągnięcia w 2020 roku.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 21.03.2017
 
 
 
 
 
 
 

 

Na szpilkach w męskim świecie - II edycjaOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu