Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W dniu 25 września 2014 roku odbędą się w Poznaniu warsztaty komunalne poświęcone tematowi opłaty śmieciowej. Od czasu wprowadzenia opłat za wywóz śmieci czyli od 1 lipca 2013 roku obserwujemy bardzo duże zróżnicowanie stawek a różnice pomiędzy gminami dochodzą nawet do 100%.
 

Temat opłaty  jest poruszamy już czwarty rok z rzędu i zawsze budzi zainteresowanie wśród uczestników spotkań. Tym razem omawiane będą zagadnienia dotyczące problemów związanych z realizacją poszczególnych elementów składowych opłaty śmieciowej. Główne tematy to kwestia stanowiska RIO względem nadwyżki przychodów przy realizacji odbioru odpadów, omówienie najczęstszych nieprawidłowości w uchwałach oraz sposób dochodzenia i egzekucja opłaty śmieciowej. Więcej ...
Źródło: na podstawie EKORUM 23.09.2014

W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy w Polsce ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność naszej gospodarki zmalała blisko o 1/3. Nadal jednak jej efektywność energetyczna jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Liczby te świadczą o ogromnym potencjale Polski w zakresie oszczędzania energii.


Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię to ważne punkty Polityki energetycznej kraju. Efektywność wykorzystania energii w gospodarce, stanowi istotny czynnik wpływający na wysokość kosztów produkcji, zyski przedsiębiorstw i konkurencyjność produktów oraz na społeczne koszty utrzymania i poziom życia obywateli. Więcej ...Źródło: na podstawie REECO Poland Sp. z o.o. 16.09.2014

Regionalny Program Operacyjny umożliwi uruchomienie we wrześniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych na Mazowszu. Konkurs, w którego dyspozycji jest 9 mln euro, zakłada realizację projektów w tych aglomeracjach ściekowych, które mają poniżej 15 tys. mieszkańców.


Nabór wniosków ma zostać ogłoszony dla projektów w ramach Działania 4.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgłoszone aglomeracje muszą być wyznaczone właściwym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego. Zakłada się, że dofinansowanie będzie obejmować do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych dla projektów dotyczących m.in. budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przepompowni. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 10 mln zł. Każdy z beneficjentów może złożyć tylko jeden wniosek.Źródło: na podstawie Serwis Samorządowy PAP 10.09.2014


W całej Polsce istnieje tylko 55 biogazowni rolniczych, choć grunty rolne zajmują niemal połowę kraju. W ten sposób Polska nie wykorzystuje szansy na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska naturalnego oraz przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich. Główną przyczyną jest brak nowej ustawy o OZE, choć nie brakuje opinii, że przyjęcie projektu w obecnym kształcie nie rozwiąże tego problemu.
 

Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o OZE nie pobudzi jednak rozwoju rynku biogazowni – na ten temat wypowiadają się eksperci oraz osoby ankietowane przez firmę New Holland. Według 3/4 z nich czasowe przywrócenie kolorowych certyfikatów to za mało, by takie projekty stały się opłacalne. Dzisiaj rynek biogazowni rozwija się, ale nie jest to tempo, którego byśmy oczekiwali. Obecnie mamy 55 ukończonych biogazowni na terenie Polski. Więcej ...Źródło: agencja informacyjna newseria.pl 15.09.2014

Od 15 września do 15 października 2014 roku ZM GOAP organizuje po raz drugi akcję zbierania niepotrzebnych płyt CD oraz DVD. Akcja ta jest organizowana w placówkach oświatowych i zakładach pracy pod hasłem „CD zbiórka z Twojego podwórka” i stanowi kontynuację ubiegłorocznej akcji, w której ponad 40 instytucji zebrało łącznie 372 kilogramy płyt.


Zużyte płyty CD i DVD, poza akcją, należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na tworzywa sztuczne lub niszczyć w inny sposób. Płyty te są wykonane z poliwęglanu, który po odzyskaniu stanowi cenny surowiec do produkcji nowych płyt, lamp samochodowych oraz artykułów biurowych. Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.goap.org.pl przesłać na e-mail zbiorka@goap.org.pl Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy nadruk na karton oraz plakat informacyjny.Źródło: na podstawie Związek Międzygminny GOAP 10.09.2014

 
 
 
 
 
 
 

 


Wrocławskie Dni ElektrorecyklinguVII Forum Liderów Ochrony Środowiska

Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2014

II Targi Recyklingu i Ekologii Re:Miasto 2014Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu