Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W Gorzowie dobiegła końca modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6" w latach 2013-2014. Dzięki modernizacji zmniejszy się uciążliwość zapachowa oczyszczalni, na którą narzekali mieszkańcy tego rejonu.
 
W trakcie modernizacji przebudowano miejsce zagęszczania osadów i zautomatyzowano proces technologiczny sterujący przeróbką osadów. Od nowa powstał system kontroli i sterowania procesami zagospodarowania osadów oraz poprawiły się warunki pracy załogi. Powstały także nowe komory fermentacyjne wraz z obiektami obsługowymi oraz stacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego. Uporządkowano także teren oczyszczalni ścieków. Dotychczasowa oczyszczalnia rozpoczęła pracę w 1908 roku.

Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 06.11.2014

To pytanie rodzi się coraz częściej w głowach właścicieli firm instalacyjnych. Nie wystarczy już dzisiaj umieć instalować kotły stałopalne czy też kolektory słoneczne. Ekologiczne ciepło oraz prąd ze słońca dominuje w myślach przyszłych ekoinwestorów. Rynek pędzi do przodu, a świadomi inwestorzy podnoszą poprzeczkę.


A co się w nim dzieje? Zauważalnym trendem jest odchodzenie od kolektorów słonecznych, służących do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wyczerpał się program dofinansowania NFOŚiGW. O malejącym zainteresowaniu kolektorami słonecznymi mówią same liczby. W 2012 w Polsce zainstalowano 302 074 m2 kolektorów słonecznych próżniowych i płaskich, a w 2013 roku już nieco mniej, bo 274 100 m2 (według EuroObserver, 2014). Więcej ...Źródło: na podstawie GLOBEnergia .2014

Jak podaje portal komunalny.pl, przepisy odnośnie utylizacji odpadów medycznych narażają polskie placówki medyczne na zawyżone wydatki związane z gospodarką tymi odpadami. Utylizacja odbywa się zgodnie z zasadą bliskości lecz w wielu przypadkach powoduje to korzystanie z usług firm monopolistycznych, które narzucają wysokie ceny za usługi spalania. Według szacunków wydatkowanych jest niepotrzebnie ok. 100 mln zł rocznie.


Gdyby pieniądze były wydatkowane inaczej, bardziej racjonalnie można by zaoszczędzić na każdej tonie odpadów medycznych około 1,5 tys. zł lub nawet więcej. Na przeszkodzie stoi jednak ustawa, która zakazuje unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Placówka medyczna musi wybrać spalarnię w tym samym województwie, pomimo dużych kosztów spalania. Koszty te narzucają z kolei spalarnie, które stworzyły swego rodzaju monopol i dyktują ceny za usługi utylizacji odpadów medycznych.Źródło: na podstawie komunalny.pl 19.11.2014

 2014-11-19 ZJAZD RIPOK 2014


W dniach 26-28 listopada 2014 roku odbędzie się w Krakowie 3. Ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK 2014. Spotkanie to zostanie połączone z wizytacjami zakładów należących do MPO Kraków, MZSO Sosnowiec, Master Tychy oraz wiedeńskiego WKU.
 

Zjazd jest cyklicznym i najważniejszym spotkaniem zarządzających tego typu instalacjami w kraju. Stanowi forum wymiany doświadczeń i umożliwia zapoznanie się z modelami zarządzania instalacjami RIPOK oraz kierunkami ich rozwoju. Program tegorocznej edycji zjazdu skupia się na perspektywach rozwoju RIPOK-ów w Polsce. Więcej ...Źródło: na podstawie ekorum 19.11.2014


W Wenezueli zakończyło się spotkanie ministerialne PreCOP, które było pierwszym takim spotkaniem w historii negocjacji klimatycznych o charakterze społecznym. Było to równocześnie ostatnie spotkanie przed tegoroczną Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP20).
 
W spotkaniu wzięli udział ministrowie oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, członkowie organizacji ekologicznych, rolnicy oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Podczas spotkania został zaprezentowany dokument zawierający postulaty dotyczące m.in. zwiększenia ambicji redukcyjnej oraz uwzględnienia zasady równości i sprawiedliwości w planowanym porozumieniu. W rozmowach przedstawicieli rządowych przedstawiono zagadnienia dotyczące przygotowań do zbliżającej się konferencji w Limie. Chodzi m.in. o zakres udziału poszczególnych państw i ich wkład do nowej umowy.

Źródło: na podstawie Ministerstwo Środowiska 12.11.2014
 
 
 
 
 
 
 

 Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2015Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu