Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z partnerami oraz sieć Enterprise Europe Network zapraszają na indywidualne spotkania biznesowe przedsiębiorców i specjalistów, które odbędą się podczas targów POLEKO, 16 października 2014 roku w Poznaniu.
 
Celem wydarzenia jest skojarzenie partnerów technologicznych oraz biznesowych i możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych pomysłami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących dalszą współpracę technologiczną i handlową.  Więcej ...Źródło: Fundacja UAM Poznański Park Naukowo-Technologiczny 22.07.2014

W dniu wczorajszym zakończyły się prace sejmowej podkomisji dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komisja Ochrony Środowiska miała rozpatrzeć sprawozdanie z prac tej podkomisji na dzisiejszym posiedzeniu jednak na prośbę dyrektora biura Związku Miast Polskich posiedzenie zostało odwołane.


Zdaniem organizacji samorządowych, które są członkami KWRiST, było zbyt mało czasu na zaopiniowanie przedstawionego projektui dlatego zaproponowano by najpierw odbyło się rozpatrzenie projektu nowelizacji w KWRiST a później sprawozdanie przed komisjami sejmowymi. Posłowie pozostawili przepis o braku konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości i wskazanie, że zmiana wysokości opłaty według nowych stawek następuje automatycznie.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 23.07.2014


Australijski rząd zrezygnował ze stosowania podatku węglowego jako stosowanego dotychczas narzędzia ograniczania emisji CO2. Równocześnie jednak, rząd Australii zamierza zastąpić ten podatek funduszem, na którym gromadzone będą środki na finansowanie inwestycji w technologie niskoemisyjne. Planowana wielkość funduszu wynosi 2,55 mld AUD.
 

Podatek funkcjonował od 2012 roku. Dotychczas około 350 największych firm z Australii płaciło podatek węglowy w wysokości 24 AUD za jedną tonę wyemitowanego CO2. nowy, konserwatywny premier zdecydował o wycofaniu tego podatku. Ponieważ dotychczasowe zobowiązania Australii wymagały ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 5% w porównaniu do roku 2020 powstaje wątpliwość, czy ten cel uda się zrealizować. Australia emituje ok. 1,5% emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej.Źródło: na podstawie CHRONMYKLIMAT.pl 21.07.2014

18 gmin z województwa świętokrzyskiego przystąpiło do wspólnego projektu, w ramach którego w Rzędowie otwarto niedawno Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W ciągu roku zakład będzie odbierał śmieci od mieszkańców z terenu o powierzchni ponad 2000 km kwadratowych.


Przewidziana zdolność przerobowa wynosi 30 tysięcy ton odpadów rocznie. Będą to odpady zmieszane, selektywne oraz problemowe. Odpady, które nie będą się nadawały na przetworzenie zostaną zmagazynowane na specjalnym bioskładowisku oddalonym 1,5 kilometra od zakładu. Nowy obiekt funkcjonuje od 17 lipca i powstał w ramach projektu dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko. Opłaty na utrzymanie systemu będą pobierane od wszystkich 18 gmin uczestniczących w projekcie. Łącznie na obszarze objętym odbiorem odpadów zamieszkuje około 153 tys. osób.


Źródło: na podstawie komunalny.pl 21.07.2014

Rocznie średnio w Polsce produkuje się 58 mln m3 odpadów komunalnych, 130 mln ton odpadów przemysłowych i 1 mln ton odpadów niebezpiecznych. Jak je mądrze zagospodarować czy zutylizować? O najnowszych rozwiązaniach i doświadczeniach w tym zakresie będzie można się dowiedzieć podczas targów Poleko w Poznaniu (14-17.10.2014).  


W tym roku, oprócz Salonu i Forum Recyklingu, ekspozycja targów zostanie poszerzona o strefę RIPOK. W ostatnim czasie w Internecie szokują zdjęcia wykonane przez fotografa z Kalifornii, Gregga Segala. W ramach projektu pod nazwą „7 dni śmieci” zrobił zdjęcia ludzi z różnych środowisk społecznych leżących w otoczeniu odpadów, które „wyprodukowali” w ciągu tygodnia. Projekt ma nam uświadomić z jaką skalą problemu musimy się zmierzyć, jeśli chodzi o odpady.   Więcej ...Źródło: na podstawie Międzynarodowe Targi Poznańskie 16.07.2014

 
 
 
 
 
 
 

 
VII Forum Liderów Ochrony Środowiska

Spotkania kooperacyjne Eco-Match 2014Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu