Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Przedstawiciele z ekologicznych organizacji pozarządowych uważają, że należy sprawnie dostosować krajowy system gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów stawianych przez dyrektywę ramową poprzez wprowadzenie rozporządzenia, które w sposób kompleksowy doprowadzi do standaryzacji w zakresie selektywnej zbiórki z uwzględnieniem ograniczonej liczby frakcji.


Uwagi wyrażające poparcie dla projektu MŚ skierowanego do konsultacji wyraziły liczne organizacje, m.in. Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Fundacja Alter Eko, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju oraz Polski Klub Ekologiczny. Szczególne poparcie zostało wyrażone dla zbiórki bioodpadów jako zupełnie odrębnej frakcji oraz zdefiniowania kolorów pojemników stosowanych dla proponowanych frakcji. Uwagi dotyczące projektu przekazywały również organizacje z branży odpadowej takie jak KIGO, ZPGO, PIGO.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 27.07.2016


Na terenie oddziału ENERIS Surowce S.A. w Gorzowie Wielkopolskim powstaje Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS. Przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów trasa dydaktyczna uczy sortowania odpadów oraz pokazuje czym jest nowoczesny odzysk materiałowy i energetyczny. Ścieżka będzie dostępna dla zorganizowanych grup od początku roku szkolnego.
 
Ścieżka mieści się na terenie oddziału ENERIS Surowce S.A. w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Objazdowej 19, i jest przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie dwugodzinnych zajęć dzieci i młodzież pogłębią swoją wiedzę na temat segregowania odpadów oraz procesów, dzięki którym następuje odzysk surowców – materiałowy oraz termiczny. Więcej ...

Źródło: na podstawie grupa ENERIS 27.07.2016

KE przedstawiła państwom członkowskim propozycję zmniejszenia (redukcji) do 2030 roku emisji CO2 w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa, odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa a więc zaliczanych do non-ETS. Stopień redukcji nie jest jednakowy dla wszystkich państw - dla Polski przewidziano 7%, natomiast dla np. Luksemburga i Szwecji jest to 40% a Niemiec 38%.


Jest też grupa krajów, które otrzymały cel niższy niż Polska. Jednak zadaniem pełnomocnika rządu jest to zbyt duży wysiłek redukcyjny dla naszego kraju ze względu na fakt iż niektóre obszary mają ograniczony potencjał redukcyjny. Z wcześniejszych ustaleń wynika, iż Polska do 2020 roku może jeszcze zwiększać emisję z non-ETS dlatego iż jesteśmy na etapie rozwoju i nie jest możliwe w tak krótkim okresie przestawienie się gospodarki na stosowanie lepszych technologii.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 22.07.2016


"Bałtyk Środkowy III" to nazwa morskiej farmy wiatrowej, której budowa uzyskała pozytywną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Farma, która będzie się składać ze 120 siłowni wiatrowych powstanie w odległości 23 km od linii brzegowej na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy Łeba a jej docelowa moc ma wynosić 1,2 GW.
 
Eksploatacja farmy wpłynie korzystnie na rozwój sektora świadczenia usług prowadzenia monitoringu środowiska, w tym monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Zakłada się także produkcję komponentów do farm w dużej części w zakładach zlokalizowanych na terenie Polski oraz utworzenie bazy serwisowej, która wpłynie na utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze stoczniowym i portowym.

Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 25.07.2016

Na początku lipca NFOŚiGW wydał komunikat dotyczący zakończenia naboru wniosków dla wojewódzkich funduszy oraz gmin zainteresowanych dofinansowaniem na domowe mikroinstalacje OZE.  Wiąże się to z wstrzymaniem realizacji programu Prosument uruchomionym przez poprzednie władze Funduszu. Część środków z tego programu jest jeszcze dostępna w funduszach wojewódzkich, które wcześniej podpisały umowy z NFOŚiGW.


Zmiany w polityce NFOŚiGW przewidują zastąpienie starego programu nowym, który uwzględni nowe warunki finansowania inwestycji , które prawdopodobnie nie obejmą bezzwrotnej dotacji. Nowy program,  w myśl zapewnień, będzie także realizowany przez fundusze wojewódzkie. Nie wiadomo jednak jaki zakres i jakie podmioty będą mogły w nim uczestniczyć. Obecnie trwają konsultacje z funduszami wojewódzkimi.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 20.07.2016

 
 
 
 
 
 
 

 


Na szpilkach w męskim świecie - Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnej
Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu