Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W dniach 26-27 stycznia 2017 roku odbędzie się we Wrocławiu otwarta konferencja "Dzień OŹE i Czystego powietrza", której organizatorami są: Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz firma City-Brand Energia Odnawialna. Tematyka konferencji wiąże się z dynamicznie rozwijającym się segmentem gospodarki i ochrony środowiska w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii.


W ciągu dwudniowej konferencji uczestnicy dyskutować będą na temat kierunków rozwoju, współpracy, szansach i zagrożeniach związanych z gospodarką energetyczną w Polsce. Czym są odnawialne źródła energii? Jak powinno się je wykorzystywać? Jak wspierać i determinować do inwestycji w OZE? Czy staną się naturalnym zamiennikiem źródeł nieodnawialnych, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli? Więcej ...Źródło: CITY BRAND energia odnawialna 20.01.2017


Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami podejmuje po raz kolejny temat opłat recyklingowych w Polsce. Kwestia jest o tyle istotna gdyż system dopłat na polskim rynku wymaga w dalszym ciągu uregulowania i przede wszystkim - egzekwowania. Pomimo iż rozporządzenia do Ustawy o odpadach są dobre to nie rozwiązują kwestii finansowania. Producenci i wprowadzający towary na rynek przekazują - symboliczną i śmiesznie niską - opłatę recyklingową.


Chociaż przepisy wynikające z Ustawy o odpadach nakazują ponoszenie kosztów zbierania i przetwarzania odpadów przez producentów lub wprowadzających towary na rynek to rozwiązanie takie nie podlega sprawdzeniu i egzekwowaniu. Producenci np. artykułów spożywczych czy chemii gospodarczej płacą za zebranie i przetworzenie tony odpadów z tworzyw sztucznych 7 zł a dopłata do zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynosi 5 euro za tonę. W skali Europy wartości te są kilkadziesiąt razy wyższe. Podobnie jest z kosztem odbierania odpadów segregowanych - w wielu krajach odbiór takich odpadów jest bezpłatny, w Polsce jest częścią opłaty za odbiór odpadów.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 18.01.2017


Selektywna zbiórka odpadów z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianami w polityce odpadowej UE i konsekwencją wprowadzania idei gospodarki o obiegu zamkniętym to najważniejsze tematy zbliżającej się konferencji "Nowe prawo ochrony środowiska", która będzie miała miejsce w dniach 24-25 stycznia 2017 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.


Idea circular economy zakłada utrzymanie wartości materiałów i energii używanych w produktach w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu (odpady – jeżeli już powstaną – są traktowane jako potencjalne surowce). Należy też dążyć do pobudzenia rynku surowców wtórnych i zapotrzebowania na surowce pochodzące z recyklingu dzięki zastosowaniu zachęt ekonomicznych i opracowaniu kryteriów utraty statusu odpadów. Więcej ...Źródło: www.abrys.pl 17.01.2017

W Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej rozpoczęła się kontrola prowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu. Jej przeprowadzenie wiąże się ściśle z licznie pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej. Ma także ocenić prawidłowość postępowania przy wyborze metody i formy termicznego przekształcania odpadów.


Wybudowana w Poznaniu i uruchomiona w zeszłym roku spalarnia śmieci powstała jako inwestycja realizowana w ramach formuły PPP jest częścią utworzonego w 2010 roku przez samorządy miasta Poznania i kilkunastu okolicznych gmin Związku Międzygminnego. System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony i funkcjonuje obejmując swoim zasięgiem 726 tys. mieszkańców, którzy dostarczają do spalarni około 290 tys ton odpadów komunalnych rocznie. Przedmiotem kontroli jest ocena właściwego gospodarowania i wydatkowania środków publicznych.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 13.01.2017


Wśród licznych działań, które wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczając środki z unijnego POIiŚ są działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce. Środki w wysokości około 10 mld zł, na które składają się zarówno pieniądze unijne jak i krajowe, są dostępne w ramach działań i programów priorytetowych. Jedną z form wsparcia jest powołany program "Region".
 

Program ma umożliwić samorządom podjęcie skutecznych działań na rzecz walki z niską emisją, która w ostatnim czasie staje się bardzo istotnym - ze względów zagrożenia zdrowia - problemem do rozwiązania. Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji jest jednym z priorytetów NFOŚiGW. W ramach działań i współpracy z samorządami utworzono specjalny system wsparcia doradczego, które umożliwi lokalnym społecznościom zapoznanie się z możliwościami działania na rzecz poprawy jakości powietrza właśnie ale także z działaniami zmierzającymi do podniesienia efektywności energetycznej czy oszczędzania energii.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 11.01.2017
 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Metropolia 2016
Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017


Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu