Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Przygotowana ustawa o OZE przeszła już przez prace komisji sejmowych i została skierowana do drugiego czytania. Będą jeszcze głosowania nad poprawkami do niej ale - według przewodniczącego komisji nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - trzon tej ustawy nie powinien się zmienić.


Prace nad ustawą miały na celu przygotowanie takiego rozwiązania, które zapewni konsumentom jak najmniejsze obciążenie wydatkami będącymi konsekwencją realizacji dyrektywy UE dotyczącą zwiększenia udziału OZE do 20% w 2020 roku. W ustawie proponuje się wprowadzenie systemu aukcji, w ramach którego odbywałyby się przetargi na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Kryterium będzie najniższa cena, a gwarancja wsparcia dla wytwórcy energii obowiązywałaby przez okres 15 lat. Osobne aukcje będą dotyczyły obiektów o zainstalowanej mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW.Źródło: na podstawie ChrońmyKlimat 19.12.2014

Jak podaje portal komunalny.pl, w Opolu zakończono prace przy budowie nowej kompostowni tunelowej, realizowanej w ramach projektu związanego z rozbudową istniejącego zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów. Dzięki inwestycji powstał obiekt kompostowni tunelowej, która zastąpi kompostowanie odbywające się na placu pryzmowym. Planowana wydajność obiektu to 60 tys. ton odpadów biodegradowalnych w ciągu roku.


W ramach projektu powstało dziesięć hermetycznych tuneli, w których odbywa się proces kompostowania bez stwarzania ubocznych uciążliwości odorowych dla środowiska. Dzięki zastosowanej technologii, w czasie procesu następuje stabilizacja biologiczna i neutralizacja powietrza procesowego. Tunele zostały wyposażone we własne systemy monitoringu, wentylacji, nawadniania oraz zbierania odcieków. Zainstalowano także system sond dokonujących m.in. automatycznego pomiaru temperatury. Planowany poziom odzysku z odbieranych odpadów komunalnych wyniesie ponad 65%.Źródło: na podstawie komunalny.pl 11.12.2014


Przekształcanie odpadów w elektrociepłowniach i produkcja ciepła jest jednym z możliwych sposobów zagospodarowania odpadów, których nie można poddać odzyskowi materiałowemu. Jest to praktyka stosowana na świecie pod warunkiem dotrzymania standardów emisyjnych. W odróżnieniu od innych państw, porządek prawny sprawia, że mamy do czynienia z wieloma przeszkodami.
 
Jedną z nich jest ustalenie właściwej organizacji finansowania i ustalenie poziomu stałych przychodów co jest trudne, ponieważ gminy nie są właścicielami odpadów. Elektrociepłownie są zakładami produkującymi ciepło a przekształcanie dodatkowo odpadów komunalnych wymagałoby uzyskiwania uprawnień do emisji CO2. Poza tym, trudno na stałe uzyskać kontrakt na dostawę odpadów do elektrociepłowni skoro prawo nie pozwala na przetargi na okres dłuższy niż cztery lata.

Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 12.12.2014

Zakończyła się budowa zakładu kompostowego w Sobuczynie k. Częstochowy, który stał się częścią składową Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).


Nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie technologicznym zapewniają bezpieczną eksploatację i powodują, ze instalacja nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. Zadbano tu o odpowiednie oczyszczanie powietrza w procesie technologicznym dzięki ciągłej pracy urządzeń pomiarowych wykrywających niebezpieczny próg emisji. Budowa zakładu trwała ponad rok, a koszt inwestycji - przy dofinansowaniu 8,1 mln zł - wyniósł ponad 35,1 mln zł. Zakład jest przygotowany na kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne) w ilości 40 tys. ton rocznie.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 12.12.2014


Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez stowarzyszenie ElektroOdzysk aż 95% polskich gospodarstw domowych oczekiwałoby, że sklep odbierze od nich zużyty sprzęt AGD nieodpłatnie, z domu, w momencie dostawy nowych urządzeń.
 
Podczas niedawno zakończonej Akcji Dni Elektrorecyklingu wrocławianie wielokrotnie pytali organizatorów o to, w jaki sposób łatwo i bez dodatkowych kosztów pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy organizowanych zbiórek nie zawsze bowiem pokrywają się z datą wymiany starej lodówki czy pralki.  Więcej ...Źródło: na podstawie Biuro organizacyjne Dni Elektrorecyklingu 12.12.2014

 
 
 
 
 
 
 

 


Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2015

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwojuOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu