Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


"Bałtyk Środkowy III" to nazwa morskiej farmy wiatrowej, której budowa uzyskała pozytywną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Farma, która będzie się składać ze 120 siłowni wiatrowych powstanie w odległości 23 km od linii brzegowej na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy Łeba a jej docelowa moc ma wynosić 1,2 GW.
 
Eksploatacja farmy wpłynie korzystnie na rozwój sektora świadczenia usług prowadzenia monitoringu środowiska, w tym monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Zakłada się także produkcję komponentów do farm w dużej części w zakładach zlokalizowanych na terenie Polski oraz utworzenie bazy serwisowej, która wpłynie na utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze stoczniowym i portowym.

Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 25.07.2016

Na początku lipca NFOŚiGW wydał komunikat dotyczący zakończenia naboru wniosków dla wojewódzkich funduszy oraz gmin zainteresowanych dofinansowaniem na domowe mikroinstalacje OZE.  Wiąże się to z wstrzymaniem realizacji programu Prosument uruchomionym przez poprzednie władze Funduszu. Część środków z tego programu jest jeszcze dostępna w funduszach wojewódzkich, które wcześniej podpisały umowy z NFOŚiGW.


Zmiany w polityce NFOŚiGW przewidują zastąpienie starego programu nowym, który uwzględni nowe warunki finansowania inwestycji , które prawdopodobnie nie obejmą bezzwrotnej dotacji. Nowy program,  w myśl zapewnień, będzie także realizowany przez fundusze wojewódzkie. Nie wiadomo jednak jaki zakres i jakie podmioty będą mogły w nim uczestniczyć. Obecnie trwają konsultacje z funduszami wojewódzkimi.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 20.07.2016


WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił listę przedsięwzięć, dla których zaplanowano dofinansowanie na rok 2017. Lista została utworzona z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych Polski jak również strategii bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz programów ochrony środowiska dla tego województwa.
 
Zostały podane obszary priorytetowe, w których wykazano przedsięwzięcia, w których wykorzystanie środków pochodzących z UE i przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną będzie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Źródło: na podstawie WFOŚiGW Olsztyn 13.07.2016

W Poznaniu kosztem 60 mln zł powstała biogazownia przystosowana do przetworzenia 30 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Dostarczenie takiej ilości odpadów wymaganych przez technologię oznacza, że gromadzone powinny być zarówno odpady zielone jak i bioodpady. Jak wynika jednak z danych GOAP-u zbiórka bioodpadów nie została zlecona i uwzględniona w przetargu, który obowiązuje do końca 2017 r.


Czy zatem eksploatacja biogazowni może się rozpocząć i będzie opłacalna? Jak dotąd zbiórka wśród mieszkańców obejmuje jedynie odpady zielone, brak jest natomiast systemowego podejścia do odpadów bio. ZZO w Poznaniu jest gotów nawet uruchomić pilotażową zbiórkę odpadów a miasto planuje ustawienie latem kompostowników na ulicach Poznania. Może to jednak stanowić problem pod względem higienicznym. Jak zwykle radą wydaje sie być zdrowy rozsądek i działania edukacyjno-informacyjne, które jednak należało podjąć przed rozpoczeciem inwestycjiŹródło: na podstawie Portal Samorządowy 19.07.2016


Zgodnie z umową podpisaną w Toruniu WFOŚiGW dofinansuje powstanie trzydziestu nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które powstaną do połowy 2018 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
WFOŚiGW otrzymał dofinansowanie na projekt "Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018", który ma pomóc w poprawie poziomu selektywnej zbiórki w tym regionie regionie. Wartość projektu wynosi ponad 30 mln zł z czego prawie 21 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Nabór wniosków potrwa do końca bieżącego roku.

Źródło: na podstawie Portal Komunalny 18.07.2016
 
 
 
 
 
 
 

 


Na szpilkach w męskim świecie - Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnej
Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu