Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W dniach 7 i 8 grudnia w Warszawie w Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza odbędą się szkolenia specjalistyczne poświęcone tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi. Organizatorem obydwu szkoleń jest firma EUROCON specjalizująca się w organizowaniu tego typu spotkań na rzecz m.in. sektorów: energetycznego, finansowego, chemicznego, ochrony środowiska oraz farmaceutycznego.
 

Firma współpracuje z najwybitniejszymi specjalistami w danych dziedzinach zarówno z Polski jak i zagranicy,  a jej klientami są największe funkcjonujące na rynku firmy i instytucje. Tematyka szkoleń: "Dofinansowanie infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi z funduszy krajowych i unijnych" oraz "Zmiana zasad gospodarowania odpadami komunalnymi" została tak dobrana aby przedstawić Państwu w sposób wyczerpujący najważniejsze informacje dotyczące projektów POIiŚ oraz najważniejszych regulacji prawnych obejmujących system gospodarowania odpadami komunalnymi. Więcej...Źródło: na podstawie EUROCON 29.11.2016

Ministerstwo Środowiska przedstawiło nową wersję projektu, który zmieni rozporządzenie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. W projekcie zakłada się podwyższenie opłat za składowanie odpadów komunalnych oraz również odpadów opakowaniowych oraz zużytych baterii, akumulatorów i sprzętu elektrycznego.
 

W roku 2020 opłata za składowanie jednej tony odpadów komunalnych wzrośnie ponad dwa razy i wyniesie 270 zł (obecnie jest to 120,76 zł ). Argumentem przemawiającym za podniesieniem opłat jest troska o środowisko i chęć powstrzymania składowania zmieszanych odpadów komunalnych, których ilość jest nadal zbyt duża. Wyższa cena powinna wpłynąć korzystnie na większy recykling papieru, szkła oraz plastików dzięki czemu nie trafią one na składowisko. Ministerstwu zależy na promowaniu innych sposobów przetwarzania odpadów niż składowanie tak by stały się one korzystniejsze finansowo.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 30.11.2016

Finlandia zdecydowała, że wywiąże się ze zobowiązań przyjętych podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego w Paryżu i w ciągu najbliższych 14 lat całkowicie wycofa się z produkcji energii elektrycznej z węgla. Podobne zobowiązania zadeklarowały: Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Kanada. Do 2050 roku produkcja energii w tym kraju ma być neutralna dla środowiska.

W roku 2015 z OZE pochodziło aż 40 proc. zużytej energii a do roku 2030 Finlandia wyznaczyła sobie za cel osiągnięcie 50 proc. Bardzo mały natomiast jest udział węgla w miksie energii, który sięga zaledwie 8 proc. Planowane zmiany mają charakter długofalowy a działania podejmowane przez fiński rząd dotyczą całej gospodarki i są wprowadzane kompleksowo m.in. planowane jest także ograniczenie o połowę importu paliw kopalnych i przeprowadzenie skutecznej dekarbonizacji. Obecnie propozycje rządu będą przedmiotem dyskusji w parlamencie.Źródło: na podstawie GRAMWZIELONE.pl 28.11.2016


Za trzy lata na Targówku w Warszawie powstanie spalarnia śmieci. Tak wynika z zaprezentowanego przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania planu przebudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Ma to być największa spalarnia w Polsce a wydajność szacowana jest na 300 tys. ton odpadów rocznie.

Spalarnia będzie w stanie wytworzyć około 200 tys. MWh ciepła oraz około 100 tys. MWh energii elektrycznej. Oprócz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów planowana jest także budowa w pełni zautomatyzowanej sortowni odpadów selektywnie zebranych o wydajności 30 tys. ton rocznie. Ciepło i energia elektryczna będą dostarczane mieszkańcom Warszawy. Realizacja inwestycji rozwiąże problem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Warszawy jednocześnie zachowując wymagania dotyczące redukcji strumienia odpadów, które są kierowane na składowiska.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 21.11.2016

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku ogłosił nową inicjatywę na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie tego, jak lepiej segregować odpady, bardziej efektywnie, z większą korzyścią dla środowiska. W ramach kampanii „Gdańska Kultura Segregacji” gdańszczanie otrzymają szereg praktycznych, ale też łatwych do wykonania porad.


Gdańszczanie segregują odpady na suche i mokre (ok. 90% mieszkańców złożyło takie deklaracje), doszło niedawno obowiązkowe wydzielanie szkła i - wszystko wskazuje na to - tworzywo sztuczne i makulatura również szybko staną się obligatoryjne. Zatem dochodzimy do takiego momentu, w którym strategiczne będzie już nie tyle motywowanie do segregowania na 5 frakcji, ale przede wszystkim edukowanie na rzecz jakości tego segregowania i wyjaśnianie sensu takiego postępowania – przekonuje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. Więcej ...Źródło: na podstawie Zakład Utylizacyjny Gdańsk 23.11.2016

 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Metropolia 2016

Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu