Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Jak wynika z informacji dotyczących prac nad nowelizacją ustawy o OZE, rząd planuje, że do roku 2030 nastąpi bardzo znaczne zwiększenie udziału biomasy leśnej przeznaczonej do wykorzystania w energetyce. Plany zakładają, że możemy zwiększyć jej udział z 200 tys. m3 obecnie do 4 mln. m3.
 

Rząd zakłada, że taki rodzaj technologii może zdominować rynek energetyki odnawialnej i chce aby współspalanie ponownie miało największy udział i otrzymało największe wsparcie. W tym celu przygotowano szereg poprawek, które umożliwią znacznie większej niż obecnie liczbie instalacji funkcjonowanie jako instalacji dedykowanych ze zmniejszonym minimalnym udziałem biomasy do 15%.  Przedstawiony projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada równocześnie, iż nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza co może stanowić pewien problem w realizacji postanowień wobec tak znacznego wzrostu spalania.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 16.08.2016


KPGO, który obowiązuje od 12 sierpnia br. odnosi się w swoich zapisach do stanu infrastruktury działających składowisk odpadów niebezpiecznych wskazując na potrzebę ich rozbudowy a nawet budowy nowych składowisk. Ich przystosowanie do przyjmowania azbestu ma poprawić tempo jego usuwania z naszej przestrzeni.
 
Pomimo ambitnych założeń wiele wskazuje na to, iż nie uda się osiągnąć celu jakim było pozbycie się azbestu do 2032 roku. Tempo jego usuwania jest zbyt wolne a dodatkowym ograniczeniem jest mała i ograniczona do 35 liczba składowisk odpadów niebezpiecznych posiadających wydzielone kwatery lub składowisk podziemnych. Plan gospodarki odpadami przewiduje dalszą rozbudowę trzynastu z istniejących składowisk oraz budowę pięciu nowych mających pojemność 119 tys. m sześc. Ze względu na swoje właściwości, włókna azbestu stanowią znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 19.08.2016


NFOŚiGW przeznaczył 1,7 mld zł na realizację zasad gospodarki odpadami - programu, który jest realizowany w latach 2015-2023 i który ma za cel wspieranie licznych zadań dotyczących takich obszarów jak m.in. systemy selektywnej zbiórki, zapobieganie powstawaniu odpadów, demontaż pojazdów i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dotacje wynoszą 371 mln zł a zwrotne formy dofinansowania 1,4 mld zł .


Program posiada siedem części, nabory do trzech z nich rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają do 20 grudnia. Wnioski można składać dla następujących dziedzin: modernizacja stacji demontażu pojazdów (część 3), współfinansowanie projektów POIiŚ (część 6 dla pożyczek dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020) oraz przygotowania projektów (część 7 dla pożyczek dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu).  Nową propozycję NFOŚiGW stanowi wsparcie dotacyjne (część 1) dla JST i ich związków dotyczące budowy pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bioodpadów.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 18.06.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozszerzenie przyjętego w 2015 roku Programu priorytetowego "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki" o dodatkowe części tematyczne.  Nabór wniosków o preferencyjne pożyczki rozpoczyna się 16 sierpnia. Całkowity budżet programu wynosi 2,5 mld zł.


Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez różnorakie działania inwestycyjne prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji, poprawy jakości powietrza, zmniejszenia zużycia surowców oraz podwyższenia efektywności systemów ciepłowniczych. Program skierowany jest do beneficjentów I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz do sektora ciepłowniczego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NFOŚiGW.Źródło: na podstawie Ministerstwo Ochrony Środowiska 09.08.2016

W miejscowości Promnik koło KIELC z początkiem sierpnia rozpoczął funkcjonowanie Zakład Utylizacji Odpadów, w którym działanie rozpoczęła sortownia. Inwestycja kosztowała 248 mln zł i była współfinansowana ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość środków unijnych wyniosła 165 mln zł.

W ramach inwestycji powstała sortownia o przepustowości 33 tys. ton odpadów na rok (cześć mechaniczna) oraz kompostownia wraz z instalacją do fermentacji (część biologiczna). Efektem pracy nowego zakładu będzie produkcja paliwa alternatywnego oraz energii elektrycznej i cieplnej. Wykorzystany zostanie do tego celu biogaz powstający w procesie fermentacji. Do ZUO będą trafiały odpady komunalne (zmieszane) oraz wielkogabarytowe i budowlane.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 01.08.2016

 
 
 
 
 
 
 

 Na szpilkach w męskim świecie - Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnej

Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu