Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Instytut Przemysłu Energii Odnawialnej (IWR) w Niemczech sporządził prognozę dotyczącą tegorocznego poziomu produkcji energii odnawialnej pochodzącej z farm wiatrowych. Wynika z niej, że elektrownie wiatrowe wyprodukują w 2016 r. więcej energii niż elektrownie jądrowe. Jak się okazuje, pod koniec ubiegłego roku poziomy produkcji energii prawie się wyrównały a początek tego roku obfituje w rekordowe wyniki dla energetyki wiatrowej.


Prognozy wskazują, że tegoroczna produkcja energii pochodząca z wiatru może być wyższa niż 100 TWh, podczas gdy w 2015 r. zamknęła się na poziomie 88 TWh. Natomiast moc i produkcja pochodząca z elektrowni jądrowych systematycznie maleją a bloki jądrowe będą miały dłuższe wyłączenia. Wiąże się to również z polityka rządu zmierzającą do ograniczania produkcji energii z elektrowni jądrowych oraz uruchamiania nowych farm wiatrowych - głównie na morzu - gdzie występuje wyższy współczynnik produktywności energii niż na lądzie.


Źródło: na podstawie RYNEK ENERGII ODNAWIALNEJ 24.05.2016


Węgiel, biogazownie, fotowoltaika, farmy wiatrowe, gaz, atom – bezpieczeństwo energetyczne wymaga stosowania różnych źródeł energii. Zdaniem dyrektora generalnego Grupy Veolia w Polsce węgiel pozostanie najważniejszą składową polskiego miksu energetycznego, choć nowoczesne elektrownie będą go spalać w mniej niż dotąd szkodliwy dla środowiska sposób. Jednocześnie wzrośnie udział OZE.
 
Unijna polityka nie powinna być narzucana odgórnie, lecz polegać na współpracy. Polska powinna mieć swój wkład w tę politykę i budować ją wraz z innymi krajami –  mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. Dziś wydaje się, że Polska postępuje zgodnie z unijną polityką energetyczną. Oczywiście przy wykorzystaniu umiejętności, mocnych stron i uwzględniając specyfikę polskich warunków. Więcej ...Źródło: na podstawie Agencja Informacyjna NEWSERIA. 23.05.2016

Branża małej hydroenergetyki z dużym zaniepokojeniem przyjmuje propozycje zmian, jakie pojawiły się w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, procedowanym aktualnie w Sejmie. Zaproponowane w projekcie rozwiązania oznaczają, że jedynym beneficjentem ustawy o OZE będzie duża, zawodowa energetyka, natomiast potrzeby małych i średnich wytwórców energii w prywatnych, rozproszonych źródłach zostały całkowicie pominięte.


Proponowane rozwiązania dotyczą przede wszystkim odstąpienia od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW, likwidacji obowiązku zakupu energii z instalacji o mocy większej i równej 500 kW,  przywrócenia możliwości korzystania z pełnego wsparcia dla technologii współspalania w ramach tzw. dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, a także likwidacji taryf dla instalacji prosumenckich. Więcej ...Źródło: redakcja ENERGETYKA WODNA 23.05.2016


Jednym ze sposobów, by być po stronie natury, jest posadzenie swojego drzewa – uważa Martyna Wojciechowska. Podróżniczka zachęca do różnych działań proekologicznych. W ramach kampanii Żywiec Zdrój „Po stronie natury” podróżniczka weźmie udział w piknikach, które odbędą się w różnych częściach Polski i będzie przekonywać, że każdy z nas ma realny wpływ na stan środowiska naturalnego.
 
Zdecydowałam się, żeby zostać ambasadorem akcji „Po stronie natury”, dlatego że sama jestem po stronie natury. Myślę, że wszyscy kiedyś byliśmy częścią natury, teraz trochę o tym zapomnieliśmy, ale czas sobie przypomnieć. Dlatego bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście się przyłączyli do tej kampanii – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Martyna Wojciechowska, podróżniczka i ambasadorka programu „Po Stronie Natury”. Więcej ...Źródło: na podstawie Agencja Informacyjna NEWSERIA 16.05.2016

W tym tygodniu projekt nowej ustawy dotyczącej inwestycji w elektrownie wiatrowe został skierowany powtórnie pod obrady Sejmu. Obostrzenia dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych są konsekwencją nowej strategii energetycznej rządu, w której duży nacisk kładzie się na rozwój OZE pozyskiwanej ze spalania biomasy. To może doprowadzić do ograniczenia rozwoju elektrowni wiatrowych nawet na klika lat. Obawy o taki stan rzeczy wyrażają także inwestorzy zagraniczni.


Nowa ustawa, która wzbudza protesty części branży energetycznej jest inicjatywą posłów PiS. Obawy o inwestycje firm zagranicznych są uzasadnione, gdyż zgodnie z projektem i definicją tzw. mnożnika, wiatraki muszą znajdować się w odległości od najbliższych budynków mieszkalnych nie mniejszej niż 10-krotność jego maksymalnej wysokości. Ustawa przewiduje także ograniczenia w stawianiu zabudowań w pobliżu istniejących wiatraków. Takie lokalizacje, które umożliwią budowę wiatraków występują tylko na 5 proc. powierzchni Polski.Źródło: na podstawie Teraz Środowisko 18.05.2016

 
 
 
 
 
 
 

 

Opakowania- wyzwanie zrównoważonego rozwoju


Paliwa Alternatywne. Waste to Energy. Energia z OdpadówNa szpilkach w męskim świecie - Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnejOdzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu