Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 

Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Agencje francuskie donoszą, że z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku we Francji umiera 48 tys. osób. Liczba ta jest alarmująca ale również Polska ma problemy z powietrzem. Stężenie pyłu PM2.5 nie jest równomierne, największe stężenie występuje w województwie śląskim - średniorocznie jest to  32 ug/m3 natomiast w województwie małopolskim 28 ug/m3. Najlepsze powietrze jest w północnej Polsce, gdzie średnie zanieczyszczenie wynosi ok. 20 ug/m3 ale to i tak więcej niż średnia we Francji.
 

Zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w Polsce są częstsze niż w innych krajach europejskich. Według danych z raportu EEA w roku 2012 liczba zgonów spowodowana zanieczyszczeniem powietrza wyniosła ponad 44 tys. osób. Chociaż liczba ta jest podobna jak we Francji to jednak odsetek zgonów według danych Polskiego Alarmu Smogowego wynosi 13% podczas gdy we Francji 8,2%. Alarmy smogowe są ogłaszane przy różnych poziomach zanieczyszczenia i tak we Francji ogłasza się go dla zanieczyszczenia przekraczającego 80 ug/m3 a w Polsce alarm jest ogłaszany dopiero dla poziomu 300 ug/m3.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 24.06.2016


Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych  (TRMEW) od dawna przytacza statystyki dotyczące bardzo niskiego stopnia wykorzystania potencjału hydroenergetycznego polskich rzek (wykorzystujemy niespełna 20 procent ich potencjału technicznego). Podstawowym warunkiem zmiany tego stanu rzeczy jest stabilne prawo regulujące kwestie energetyki wodnej.
 
Tymczasem, jesteśmy świadkami nieustannych zmian przepisów odnoszących się zarówno do gospodarki wodnej, jak i dotyczących funkcjonowania odnawialnych źródeł energii. Ustawa o OZE jest tego najlepszym przykładem. Mimo niepewności wynikającej ze zmian prawa staraliśmy się potraktować nowelizację ustawy o OZE jako szansę na modyfikację tych przepisów, które nasza branża krytykowała od dawna (kary za niewytworzenie energii, martwe przepisy o modernizacji, brak interwencji na rynku zielonych certyfikatów). Więcej ...Źródło: na podstawie TRMEW 24.06.2016

Senat przyjął poprawkę dotyczącą organizacji systemu gospodarowania odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych. W zasadzie prace nad ustawą były przejrzyste, wydawało się, iż stanowiska są uzgodnione a jednak w ostatniej chwili przyjęto zmienione przepisy nie dając czasu na przedyskutowanie zmian i zapoznanie się z merytorycznymi przyczynami.


Zdaniem Unii Metropolii Polskich zaproponowana zmiana odbyła się z pominięciem władz samorządowych i może wpłynąć na wzrost opłat za odpady. Ustawa została przyjęta aby chronić interesy przedsiębiorców, w mniejszym zaś stopniu mieszkańców. UMP przedstawiła swoje stanowisko i sprzeciwiła się takim działaniom i takiemu przyjęciu przepisów. Stanowisko zostało przekazane na ręce Marszałka Sejmu RP.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 22.06.2016


NIK przeprowadziła kontrolę realizacji powołanego planu działania na rzecz usuwania azbestu. Polska jako jedyny kraj w Europie przyjęła taki plan określając w nim ramy czasowe na lata 2009-2032. Szacunki wskazywały, iż w Polsce jest do usunięcia aż 14,5 mln ton. Na obecnym etapie stwierdza się, iż tempo usuwania azbestu jest zbyt wolne a dane o występowaniu tej substancji są niepełne.

 

NIK proponuje zmianę założeń programu i jego urealnienie, aby doprowadzić do usunięcia azbestu z uwzględnieniem stopnia szkodliwości i jako pierwszy usunąć ten najbardziej szkodliwy. Niestety, samorządy planując usuwanie wyrobów azbestowych nie uwzględniają ich stopnia szkodliwości i nie koordynują działań w tym zakresie. Brakuje też orientacji, które wyroby są nieuszkodzone i w dobrym stanie a więc nie muszą w pierwszej kolejności podlegać usunięciu. Również brak kompletnej i rzetelnej Bazy Azbestowej, która miała powstać do końca 2012 roku utrudnia działania w tej kwestii.Źródło: na podstawie TERAZ ŚRODOWISKO 17.06.2016

W miniony poniedziałek na terenie ITPOK w Poznaniu obyła się konferencja prasowa połączona ze zwiedzaniem spalarni. Obiekt należy do jednej z największych inwestycji realizowanych w regionie. W kwietniu br. rozpoczął się rozruch spalarni i od tego momentu z okolicznych gmin oraz Poznania do obiektu trafiają odpady a od połowy czerwca produkowana jest energia elektryczna.


Okres rozruchu jest okresem próbnym, podczas którego w trakcie spalania odbywa się testowanie instalacji i jej monitoring. Prace są na dobrej drodze i wszystko wskazuje na to, iż pod koniec roku instalacja uzyska pozwolenie na użytkowanie i zostanie otwarta. Takie są zamierzenia wykonawcy oraz władz miasta, pomimo przeszkód w postaci błędów w dokumentacji oraz innego usytuowania elementów infrastruktury podziemnej, które to przeszkody spowodowały przesunięcie terminu zakończenia z września na listopad.


Źródło: na podstawie Portal Komunalny 20.06.2016

 
 
 
 
 
 
 

 


Na szpilkach w męskim świecie - Forum kadry kierowniczej kobiet sektora gospodarki komunalnej
Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu