Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami



Weź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii







 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego pracują nad technologią, która umożliwi na poprawienie efektywności recyklingu baterii. Chodzi o odzyskanie zanieczyszczonej w procesie recyklingu baterii wody, która zostaje zanieczyszczona żelazem i innymi metalami ciężkimi np. cynkiem. Woda po odzyskaniu mogłaby zostać ponownie wykorzystana.

 

Baterie są unieszkodliwiane stężonymi kwasami np. siarkowym, mieszaniną kwasu solnego i azotowego. W wyniku tego procesu powstają odcieki, czyli woda zanieczyszczona znaczną ilością żelazem i metalami ciężkimi. Celem naukowców jest stworzenie technologii, która pozwoli na takie oczyszczanie odcieków, aby odzyskać z nich wodę i metale. Później będzie można je wykorzystać ponownie w tym samym procesie unieszkodliwiania baterii. Więcej ...



Źródło: na podstawie Serwis Nauka w Polsce 15.02.2017

Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych w wysokości blisko 130 mln zł Bydgoszcz zamierza przeprowadzić modernizację kanalizacji deszczowej i tym samym uniezależnić się od warunków atmosferycznych. Obecnie funkcjonująca sieć kanalizacji deszczowej jest przeciążona i niedostosowana do obecnego sposobu zagospodarowania terenu (betonowe lub asfaltowe podłoża, występujące zamulenie itp.).

Realizacja inwestycji jest przewidziana na lata 2017-2021 i w jej wyniku kanalizacja zostanie dostosowana do zmian klimatycznych. W ramach inwestycji zostaną zbudowane kanały deszczowe o długości 14 km, powstanie 66 zbiorników retencyjnych oraz 22 oczyszczalnie ścieków deszczowych i 11 oczyszczalni zlokalizowanych u wlotów do rzek. Obecne kanały deszczowe zostaną przebudowane i wyposażone w urządzenia regulacyjne. Planowane jest także poddanie renowacji i czyszczeniu 90 km odcinka kanałów.



Źródło: na podstawie Serwis Bydgoszczy 15.02.2017


Komisja Europejska bada stopień regulacji prawnych państw członkowskich, które dotyczą ochrony środowiska ze szczególnym wyróżnieniem jakości i ochrony powietrza. Zostały opublikowane raporty zawierające podsumowanie działań w zakresie przystosowania prawa we wszystkich krajach członkowskich.  Niezadowalający stopień ochrony powietrza stwierdzono w 23 z nich.

Jakość powietrza nie jest zadowalająca a występujące opóźnienia we wprowadzaniu przepisów o ochronie środowiska zmusiła KE do wydania szczegółowych zaleceń dla wszystkich krajów. W odniesieniu do Polski KE stwierdziła, że na złą jakość powietrza w Polsce wpływa emisja pyłów powstałych w wyniku generowania energii i ciepła. Poziom stężenia pyłów PM jest przekraczany - szczególnie zimą - w miastach położonych centralnie, na południu oraz we wschodniej części Polski. Ma to znaczenie i powoduje nieodwracalne skutki dla zdrowia a co za tym idzie podnosi koszty leczenia i ochrony zdrowia.



Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 15.02.2017


W dniach 16-17 lutego 2017 r. odbędzie się w Ciechocinku dwudniowa konferencja poświęcona zagadnieniom finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. Zarówno samorządy jak i podmioty gospodarcze coraz częściej poszukują środków na sfinansowanie różnorodnych działań.


Dotyczy to kwestii związanych z modernizacją, rozbudową istniejących i  budową nowych obiektów, urządzeń i  instalacji do gromadzenia, transportu, przetwarzania, segregacji, składowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. także z rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi. Więcej ...



Źródło: EKORUM 13.02.2017


Na przełomie stycznia i lutego NFOŚiGW podpisał dziewięć umów o dofinansowanie projektów, które dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wsparcie dla tych działań przyniesie wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii cieplnej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych a także oszczędność energii elektrycznej. Modernizacji ma zostać poddanych 58 obiektów na łączną kwotę ponad 103 mln zł.
 

Dotacje unijne w ramach POIiŚ wyniosą ponad 76 mln zł i za tę kwotę zostaną zmodernizowane budynki o powierzchni przekraczającej 120 tys m2. Jak wynika z informacji na stronie Funduszu modernizacja dotyczy obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Lublinie, Zakładu Karnego w Gębarzewie, Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.



Źródło: na podstawie NFOŚiGW 09.02.2017

 
 
 
 
 
 
 

 







Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu