• Szukaj Page Menu
  • Nowości
  • Publikacje
 
 
 
 
PGO Prawo
Skip portletPortlet Menu
Tekst
Data : od do Data uchwalenia Data publikacji Data obowiązywania
Obwieszczenia Rozporządzenia Oświadczenia Komunikaty Ustawy Poprawki Uchwały Konwencje
Wszystkie treści Tylko w nazwie Tylko w indeksie Tylko w treści
Lp.
Indeks
Nazwa
Data uchwalenia
Data publikacji
Data obowiązywania
Kategoria
1. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku 2013-01-11 2013-01-17 2013-04-17 Rozporządzenia
2. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 2013-01-08 2013-01-10 2013-01-11 Rozporządzenia
3. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest 2012-12-20 2013-01-08 2013-01-23 Rozporządzenia
4. Dz.U. 2011 nr 154 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji 2011-07-25 2011-07-27 2011-07-31 Rozporządzenia
5. Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 2011-07-07 2011-07-22 2012-01-01 Rozporządzenia
6. Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 2011-07-01 2011-07-25 2012-01-01 Ustawy
7. Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 2011-06-16 2011-07-07 2011-07-22 Rozporządzenia
8. Dz.U. 2011 nr 129 poz. 747 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur 2011-05-30 2011-06-21 2011-07-06 Rozporządzenia
9. Dz.U. 2011 nr 94 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów 2011-04-28 2011-05-10 2011-05-25 Rozporządzenia
10. Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 2011-04-28 2011-06-13 2011-06-21 Ustawy
Pierwsza strona Poprzednia strona 1 z 29 Następna strona Ostatnia strona Skok do strony Skok do strony
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu