PUE
Skip portletPortlet Menu

Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych powstało w 1996 roku jako firmaświadcząca usługi transportu odpadów dla zakładów w Gorzowie Wlkp. i wokolicy. Z czasem zdobywaliśmy coraz większe grono klientów irozpoczęliśmy współpracę z wieloma znanymi w kraju zakładamiunieszkodliwiania odpadów, do których trafiały odbierane przez nasodpady, przeznaczone do utylizacji.


Zajmujemy się kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Odbiór odpadów odbywa się naszym transportem, przy zachowaniu pełnej dokumentacji tj. Karty Przekazania Odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Rozpoczęliśmy kompleksową obsługę firm zdejmując z wytwórców obowiązek gospodarowania odpadami. Odbieramy od firm wszystkie odpady, zaopatrujemy je w pojemniki, doradzamy sposoby zbierania odpadów, pomagamy uzyskać zezwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uruchomiliśmy usługę transport odpadów poza granice kraju, między innymi do Niemiec i Chin. Podpisaliśmy stosowne umowy z partnerami zagranicznymi na odbiór odpadów. Transport odpadów odbywa się na podstawie "Zielonej Listy". Partnerzy zagraniczni odbierający nasze odpady przetwarzają je lub unieszkodliwiają wykorzystując najnowocześniejsze dostępne technologie.Naszą dewizą, którą kierujemy się jest odzysk jak największej ilości odpadów. Dzięki takiej postawie dbamy o nasze wspólne środowisko.Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.pue-eko.pl

 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu